Teksty o modlitwie serca

Dzieło to przeżywa nową falę zainteresowania. Wydaje się, że jego znajomość jest niemal konieczna do rozumienia ekumenicznej Tradycji Kościoła.

Teksty o modlitwie serca   Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec Filokalia to najważniejsza wschodniochrześcijańska antologia pism o modlitwie nieustannej. Obejmuje teksty starożytne i średniowieczne z obszaru kultury grecko-bizantyńskiej. Są one od kilku stuleci równie ważne także dla duchowości zachodniego chrześcijaństwa. 

Dzieło to przeżywa nową falę zainteresowania. Wydaje się, że jego znajomość jest niemal konieczna do rozumienia ekumenicznej Tradycji Kościoła. Rozświetla ono najtrudniejsze zawiłości życia duchowego. Formuła zwięzłych i trafnych tekstów powoduje zaś, że szybko można przejść od wiedzy o modlitwie do jej praktyki.

Niniejszy tom zawiera najbardziej uznany wybór Filokalii, dotyczący modlitwy Jezusowej, zwanej też modlitwą serca lub modlitwą nieustanną.

***

Mieliśmy dla Państwa 3 egz. niniejszej publikacji, do których dołączyliśmy także książki niespodzianki. Zadanie konkursowe było następujące: tym razem należało przesłać nam tekst Państwa ulubionej modlitwy do Chrystusa. Książki otrzymują:

Barbara Guździoł z Poznania, Monika Krzemień z Bielska-Białej oraz s.M. Damiana ze Szczawna Zdroju

Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama