Otwarcie wystawy o dziejach Katowic na 150-lecie miasta

Historii stolicy Górnego Śląska od średniowiecza do nadania Katowicom praw miejskich w 1865 r. poświęcona jest zmodernizowana wystawa stała "Z dziejów Katowic", która od piątku będzie prezentowana w Muzeum Historii Katowic.

Pierwsza część zmodernizowanej wystawy stałej zostanie otwarta w piątek, dokładnie w 150. rocznicę nadania Katowicom praw miejskich.

Jak powiedział w czwartek dziennikarzom dyrektor placówki Jacek Siebel wystawa "przypomina o tym, czego już nie zobaczymy w Katowicach". Dodał, że zwiedzający obejrzą m.in. zdjęcia przedstawiające pola czy domy chłopów na terenie obecnego centrum miasta.

Podzielona na cztery części wystawa przedstawia dzieje miasta od czasów średniowiecza, poprzez pierwsze przemiany przemysłowe aż do połowy XIX wieku. Zwiedzający dowiedzą się o pierwszych wsiach powstałych na obecnym terenie Katowic, historii dobrze prosperującego tam kuźnictwa i początkach industrializacji.

Muzeum zaprezentuje także eksponaty m.in. dokument sprzedaży wsi Katowice z XVIII wieku, odpis nadania Katowicom praw miejskich z XIX wieku oraz XIX-wieczną lutnię górniczą, czyli fragment systemu wentylacyjnego z dawnej kopalni Kleofas. Na multimedialnych ekranach można obejrzeć m.in. spis chłopów katowickich z XVIII wieku.

Dla najmłodszych zwiedzających przygotowano m.in. interaktywną grę edukacyjną poświęconą XIX-wiecznym kopalniom węgla oraz hutom żelaza i cynku. Dzięki tej grze będą mogli zapoznać się z rozwojem tych zakładów na terenie obecnych Katowic w latach 1800-1865.

Zmodernizowaną wystawę uzupełnią kilkuminutowe filmy o poszczególnych okresach historycznych, które będą prezentowane w kolejnych salach.

Jak powiedział dyrektor, modernizacja pierwszej części wystawy stałej "Z dziejów Katowic" trwała niecałe dwa lata. Jej koszt to ponad 600 tys. zł; ponad połowa została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dyrektor zapowiedział też, że wkrótce rozpoczną się prace nad drugą częścią wystawy obejmującą czas od połowy XIX wieku do współczesności.

Wystawę prezentowali dziennikarzom w czwartek m.in. dyrektor placówki Jacek Siebel, kuratorka i kierownik działu historii Joanna Tofilska oraz Jarema Szandar z firmy Adventure, która zaprojektowała i wykonała ekspozycję.

Najstarsze obecne dzielnice Katowic m.in. Dąb, Bogucice czy Załęże istnieją od czasów średniowiecza. Przez kilkaset lat ludność zamieszkująca obecne tereny Katowic utrzymywała się głównie z rolnictwa i gospodarki wodnej. Od połowy XVIII w. rozpoczęła się tzw. rewolucja przemysłowa. M.in. powstanie maszyny parowej zapoczątkowało wprowadzanie nowych technologii w powstających hutach czy kopalniach.

Ważną postacią, która przyczyniła się do nadania Katowicom praw miejskich był Franz Winckler. Jego decyzje m.in. przeniesienia zarządu całego majątku do Katowic i powierzenia stanowiska dyrektora generalnego Friedrichowi Wilhelmowi Grundmannowi zapoczątkowały przemiany miejscowości w miasto.

Po trwających kilka lat staraniach miejscowych działaczy społecznych, m.in. pierwszego katowickiego lekarza Richarda Holtzego, 11 września 1865 r. na mocy rozporządzenia podpisanego przez króla Prus Wilhelma I Katowice otrzymały prawa miejskie. Pierwsze posiedzenie Rady Miasta odbyło się 14 maja 1866 r., a jej pierwszym przewodniczącym został Richard Holtze.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama