Jakbych godoł jynzykami luckiymi i aniylskiymi...

Fragmenty tekstów św. Pawła w tłumaczeniu na język śląski.

Fragment z I Listu św, Pawła do Koryntian, rdz.13

[1] Jakbych godoł jynzykami luckiymi i aniylskiymi, a niy przoł bych; bołbych jako mjedź brzynconco, abo jako cymboł brzmjoncy. [2] I chobych mjoł dar prorokuwanio, i znoł wszyske tajymnice i posiod cołko nałuka, i chobych mjoł tak srogo wjara, cobych gory przenosioł; a przonio bych niy mjoł, bołbych nicym. [3] I jakby zech na jodło bjydnym łozdoł cołki swoj majontek, i choby zech wydoł ciało swoje na spolynie, a przonio bych niy mjoł; nic mi to niy do. [4] Przonie jes ciyrpliwe, jes łaskawe, przonie niy zowiści, naskwol niy robi, niy nadymo sie, [5] niy dopusco sie gańby, niy paczi swojigo, niy gniywo sie, niy myśli nicego złego; [6] niy raduje sie ze niysprawjydliwości, ale mo uciecha ze prowdy. [7] Wszysko zniesie, wszyskiymu wjerzi, wszyskigo sie spodziywo, wszysko przeczimo. [8] Przonie nigdy sie niy skońcy; niy jes jako proroctwa, ftore sie skońcom, abo jako dar jynzykow, ftory sie skońcy, abo jako nałuka, ftory braknie. [9] Bo ino po konsku poznowomy i po konsku prorokujymy. [10] Kej zaś przidzie to, co jes cołkiym dobre, straci sie to co jes we konskach. [11] Kedy bołech bajtlym, godołech jako bajtel, cuł zech jako bajtel, medykuwoł zech jako bajtel. Kej zaś zech łostoł chopym, pozboł zech sie tego, co było dziecinne.

[12] Teroz widzymy przes żdrzadło, niywyraźnie, ale w tyn cos licym we lico; teroz poznowomy po konsku, ale w tyn cos byda poznowoł, tak jako i jo jes poznany; [13] a teroz trwo wjara, nadzieja, przonie, te czi; z tych zaś nojwjynksze jes przonie.

Fragment z listu do Rzyman 8, 31-39:

[31] Coz skuli tego na to mogymy pedzieć? Jak ino Bog s nami, fto przeciyw nom? [32] A tyn ftory nawet swojymu Synowi niy przepuścioł, ale go wydoł za nos wszyskich, jakby nom niy daruwoł razym ś Niym wszyskigo? [33] Fto bydzie łoskarzoł tych ftorych Bog wybroł? Bog, ftory usprawjydliwjo? [34] Ftos jes, coby potympjoł? Chrystus Jezus, ftory umar i tyz, ftory i zmartwykwstoł, ftory jes po prawicy Boży, ftory tyz wstawjo sie za nami? [35] Fto nos łodłoncy łod miłości Chrystusowy? Utropjynie? Cy ucisk? Cy god? Cy nagoś? Cy niybezpjeczyństwo? Cy prześladuwanie? Cy mjecz? [36] Jako napisali: Albowjym dlo ciebje nos zabijajom przes cołki dziyń, uznowajom nos za łowce łofjarne. [37] Ale we tym wszyskiym zwyciynżomy przes tego, ftory nom przaje. [38] Albowjym jes zech tego pewny, że ani śmjerć, ani życie, ani anioły, ani potyngi niybjeskie, ani to co teroz, ani to co niyskorzi, ani moce, [39] ani wysokoś, ani głymbokoś, ani inksze stworzynie niy bydzie nos mogło łodłoncyć łod przonio Bożego, ftore jes we Chrystusie Jezusie Panu naszym.

Powyższe tłumaczenia pochodzą z "Nowego Testamyntu po ślonsku". Więcej o projekcie na stronie bibliaposlasku.pl

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Więcej nowości

Reklama