Współczesne zagrożenia duchowe

Czasy, w których żyjemy, pod wieloma względami są szczególne i przełomowe. W tej sytuacji powstaje dużo nowych, a odradzają się stare koncepcje i recepty życiowe, które starają się zdobyć jak największą liczbę zwolenników, ukształtować ich myślenie i pokierować wolą.

Wiele z tych propozycji okazuje się prędzej czy później zatrutym źródłem, które rodzi cierpienie i niszczy człowieczeństwo tych, którzy z początku zachłysnęli się propozycją i uznali ją za cudowne rozwiązanie wszystkich problemów życiowych. To, co trujące, na pozór wydaje się piękne i dopiero po czasie człowiek spostrzega, że został oszukany. Powtarza się tu ta sama sytuacja, o której czytamy w Księdze Rodzaju, gdy pierwszym rodzicom wydało się, że zakazany owoc jest dobry do zdobycia wiedzy, a w rzeczywistości spostrzegli, że są nadzy, ogołoceni z darów, jakie otrzymali od Boga.

Wobec zatem takich zgubnych propozycji trzeba zachować ostrożność, ale wielu brakuje wiedzy nie tylko o prawdziwej naturze tych propozycji, ale także o tym, że ostrożność jest tak bardzo potrzebna.

W tej sytuacji olbrzymią pomocą dla nieświadomych lub poszukujących prawdy, może okazać się Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych Andrzeja Zwolińskiego.

Leksykon rozpoczyna się bardzo potrzebnym i praktycznym hasłem: Agitacja do sekt i nowych ruchów religijnych, w dalszej części sekty te i ruchy są szczegółowo omówione, a do tego dochodzą hasła dotyczące różnych aspektów życia społecznego, które wykorzystywane są przez wspomnianą agitację, lub tworzą klimat ezoterycznej tajemnicy, który osłabia ostrożność, o której była już mowa.

Poszczególne hasła zawierają wyjaśnienie pojęcia na drodze etymologii i próby zdefiniowania, następnie podana jest skrótowa historia obecności tematu w dziejach kultury. Z kolei omówiono współczesną postać zjawiska i zakres pojęciowy hasła, aby zakończyć próbą oceny ze strony nauki chrześcijańskiej w oparciu o Biblię, Tradycję Kościoła, wyrażającą się w nauczaniu Ojców Kościoła i konkretyzowaną w dokumentach nauczania kościelnego.

Sporządzenie takiego Leksykonu, który nie ma swych poprzedników, wymagało szerokiej wiedzy w zakresie wielu dyscyplin, a przede wszystkim znajomości konkretnych zagrożeń, jakie dziś czyhają zwłaszcza na tych, których wiedza i orientacja w wielu dziedzinach jest mała lub nawet znikoma.

Książka ta w wielu wypadkach okaże się potrzebnym przewodnikiem dla rozwiązania swoich problemów, a jeszcze bardziej dla udzielenia pomocy tym, którzy w najważniejszych zagadnieniach życiowych stają przed grożącym im niebezpieczeństwem.

ks. prof. Tomasz Jelonek - biblista


***


Andrzej Zwoliński, Leksykon współczesnych zagrożeń duchowych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama