Usilna prośba

List do Księdza Arcybiskupa przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie Radia Maryja

Do Księdza Arcybiskupa przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo
Stolica Apostolska od dłuższego czasu z uwagą i cierpliwie śledzi działalność rozgłośni Radio Maryja w Polsce. Dała temu urzędowy wyraz także podczas wizyty ad limina biskupów polskich pod koniec 2005 r.
Nie uszło uwagi Stolicy Apostolskiej zaangażowanie się Radia Maryja i tym razem (w kontekście niedawnych kampanii wyborczych i bieżących wydarzeń dotyczących władzy ustawodawczej i wykonawczej) w sprawy polityczne, przez transmisje i zajmowanie określonego stanowiska; zauważyła również związaną z tym interwencję Konferencji Episkopatu Polski, która – zgodnie ze swoją kompetencją – listem Prezydium, skierowanym do o. Zdzisława Klafki, Przełożonego Polskiej Prowincji Ojców Redemptorystów, krytycznie odniosła się do takich poczynań rozgłośni i przypomniała wskazania Kościoła w tej materii.

W związku z tym Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, pismem N. 1979/06/RS z dnia 21 marca 2006 r., skierowanym do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zauważa, że „uciążliwą sprawą Radia Maryja z pełną uwagą i stanowczością powinni się zająć: biskup toruński (gdzie radio ma siedzibę), władze zakonne Zgromadzenia Ojców Redemptorystów oraz Konferencja Episkopatu Polski”.

Sekretariat Stanu przypomina Konferencji Episkopatu Polski szczególny jej obowiązek w tym zakresie. Radio Maryja bowiem, niezależnie od tego, że przynależy do wspólnoty zakonnej, jest podporządkowane pasterskiej odpowiedzialności biskupów, którzy mają czuwać nad duszpasterskimi przedsięwzięciami tej rozgłośni.

Stolica Apostolska prosi więc usilnie biskupów polskich, aby zgodnym działaniem przezwyciężali aktualne trudności spowodowane przez niektóre transmisje i stanowiska zajmowane przez Radio Maryja, które nie uwzględniają w wystarczającym stopniu słusznej autonomii sfery politycznej. Zob. również Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI do I grupy biskupów polskich z 26 listopada 2005 r., n. 5 (L’Osservatore Romano, wyd. pol., 27, 2006, n.2, s. 30).

Przekazując te wskazania, uprzejmie proszę i nalegam, aby Konferencja Episkopatu Polski zespoliła wysiłki i konsekwentnie wypełniła swoje pasterskie obowiązki w duchu powyższych uwag, skutecznie nadzorując duszpasterski wymiar działalności tego radia i innych medialnych środków z nim związanych.

Pragnę też poinformować, że kopię niniejszego pisma przekazuję wszystkim biskupom diecezjalnym oraz O. Prowincjałowi Z. Klafce.

Dziękując za życzliwą współpracę, łączę wyrazy szacunku i ponawiam najlepsze życzenia dla całej Konferencji Episkopatu Polski

Abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama