Głos dla Afryki

Z udziałem gości z Zambii, Rzymu i innych ośrodków kościelnych i naukowych, od 2 do 20 czerwca 2009 roku, odbywa się w Katowicach Międzynarodowa Konferencja Misjologiczna "Ecclesia in Africa. Africa in Ecclesia" - Kościół w Afryce. Afryka w Kościele.

Jest ona poświęcona historii, teraźniejszości i przyszłości Kościoła katolickiego w krajach Afryki. W ciągu kilku godzin zostaną zaprezentowane zarówno kwestie wynikające z wielowiekowej działalności misjonarzy na Czarnym Lądzie, jak i najnowsze, dotyczące np. teologii uprawianej w tamtejszym Kościele Afryka jest jednak kontynentem tak dużym i zróżnicowanym, że nie sposób krótko określić specyfiki tamtejszej religijności i problemów kościelnych.

Intencją twórców konferencji jest ukazanie w jaki sposób ewangelizacja Afryki stała się inspiracją dla nauki, kultury i procesów społecznych w Europie. Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń, spostrzeżeń i zauważonych zadań na przyszłość pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk. Stąd obecność w Katowicach gości z Zambii, Rzymu i innych ośrodków kościelnych i naukowych.

Unikalna wystawa - bezcenne eksponaty
Towarzysząca konferencji wystawa zasługuje na szczególną uwagę. Część przedstawionych na niej eksponatów po raz pierwszy została wypożyczona poza Watykan. Wśród 73 prezentowanych obiektów są bardzo cenne starodruki ze zbiorów Papieskiej Biblioteki Misyjnej i Biblioteki Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie. Do Katowic przyjechała na przykład Biblia w dwóch językach – łacińskim i arabskim – z roku 1671 i pierwszy drukowany katechizm w języku malgaskim z 1658 roku. Są też prezentowane oryginalne rzeźby wykonywane przez mieszkańców terenów misyjnych. Tłem dla ekspozycji są dużych rozmiarów fotogramy pokazujące misje na przełomie XIX i XX wieku.

Ludzie i instytucje z pasją
Głównym inicjatorem konferencji ks. prof. Jan Górski, reprezentujący jednocześnie kilka instytucji organizujących to spotkanie, jako: delegat arcybiskupa metropolity katowickiego d/s misji, kierownik Zakładu Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prezes Stowarzyszenia Misjologów Polskich i konsultor Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie. Konferencja misyjna stała się okazją do promocji najnowszej książki ks. Górskiego „Misjonarz”, skierowanej do dzieci. Wcześniej jej autor, oprócz oczywiście licznych tekstów naukowych, opublikował m.in. książkę „Odpowiedzi na 101 pytań o misje” (Kraków 2005, wyd. WAM).

Współorganizatorem konferencji jest papieski uniwersytet Pontificia Università Urbaniana w Rzymie, reprezentowany przez ks. dr Marka Rostkowskiego ze zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, będącego dyrektorem Papieskiej Biblioteki Misyjnej Pontificia Biblioteca Missionaria. To właśnie dzięki jego staraniom udało się pozyskać dla katowickiej ekspozycji bezcenne starodruki.

Stowarzyszenie Misjologów Polskich, mające swoją siedzibę w gmachu Wydziału Teologicznego UŚ przy ul. Jordana w Katowicach jest organizacją dość elitarną. Skupia naukowców zajmujących się sprawami misyjnymi. Obecnie liczy 28 członków pracujących zarówno w Polsce (m.in. KUL, UAM, UKSW), jak i zagranicą (Rzym, Cochabamba). Prezesem SMP jest ks. prof. Jan Górski. Celem Stowarzyszenia jest m.in. refleksja naukowa nad działalnością misyjną Kościoła, promocja misjologii w środowiskach kościelnych i naukowych, wspieranie prac doktrynalnych Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Konferencji Episkopatu Polski.

Czarny ląd - teren misji, czy pierwszego Kościoła?
Choć dziś to my wysyłamy misjonarzy na Czarny Ląd, to jednak chrześcijaństwo na tym kontynencie jest o wiele starsze niż w Polsce. Początki chrześcijaństwa w Afryce sięgają bowiem czasów apostolskich. Tradycyjnie są łączone z nauczaniem św. Marka Ewangelisty. Pierwsze wieki po Chrystusie były czasem intensywnego rozwoju chrześcijaństwa w północnej Afryce. Odbywało się to, oczywiście, w kręgu kultury cesarstwa rzymskiego i zostało zahamowane przez prześladowania i herezje, a potem arabskie podboje na przełomie VII i VIII wieku.

Ewangelizacja czarnoskórych mieszkańców Afryki zaczęła się wraz z portugalskimi podbojami terenów na południe od Sahary w XV i XVI wieku. Wreszcie trzecia faza systematycznej ewangelizacji Afryki, w wieku XIX, łączyła się z odkryciami geograficznymi. Powstało wtedy w Europie wiele nowych misyjnych zgromadzeń zakonnych.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama