Kanada: Indiańscy wodzowie o edukacji

Indiańscy wodzowie zajmują się w dzisiejszych czasach edukacją dzieci. To jeden z głównych tematów obrad Zgromadzenia Pierwszych Narodów w Winnipeg (Manitoba).

Assembly of First Nations (AFN) to organizacja zrzeszająca w Kanadzie tzw. pierwsze lub pierwotne narody: Indian, Inuitów i Metysów. Jak AFN sama o sobie mówi - reprezentuje ponad 630 wspólnot.

Wodzowie uznali, że nadzorowane przez państwo szkoły nie spełniają swojej roli i edukacja dzieci First Nations mieszkających w rezerwatach powinna w całości znaleźć się w rękach plemion. W związku z tym przedstawili podczas obrad w Winnipeg specjalny raport. Raport wskazuje też, że na edukację w szkołach w rezerwatach przeznacza się znacznie mniej pieniędzy, niż wynosi średnia kanadyjska. Z drugiej strony - relacjonowała telewizja CBC - wodzowie uważają, że aborygeńska kultura i języki powinny być nauczane po prostu w kanadyjskich szkołach jako część historii kraju.

First Nations podkreślają, że to edukacja może wyciągnąć pierwotnych mieszkańców Kanady z biedy; obliczają też - jak podkreśliła CBC - że podwyższenie poziomu edukacji może zwiększyć wzrost PKB o miliardy dolarów.

First Nations borykają się w Kanadzie z wieloma problemami - alkoholizmem, biedą i niewystarczającym poziomem wykształcenia. Okazało się bowiem, że funkcjonujące jeszcze niedawno zarządzane przez Kościoły specjalne szkoły dla Indian nie tylko nie przygotowały ich do współczesnego rynku pracy, ale stały się dla wielu z nich miejscem nadużyć, którymi od niedawna zajmuje się specjalna komisja prawdy i pojednania. Kolejny problem to otyłość i związane z nią choroby - podczas spotkania w Winnipeg zajęto się także sprawą aktywności fizycznej.

Nie należy sobie jednak wyobrażać Indian czy Inuitów jako wyłącznie pielęgnujących dawne tradycje. Wodzowie w Winnipeg obradowali w biznesowych strojach, choć spotkania First Nations często zaczynają się od tradycyjnych obrzędów. Pierwotne narody patrzą w przyszłość - według tegorocznego raportu Environics Institute, jednego z najważniejszych kanadyjskich instytutów badawczych, połowa członków First Nations mieszka w miastach, a nie w rezerwatach, za jeden z priorytetów uznają zaś właśnie edukację.

Spotkanie w Winnipeg, stolicy prowincji Manitoba, odbywa się w istotnym dla Indian miejscu. Zbieg dwóch rzek, Red i Assiniboine, to historyczne miejsce zamieszkania i spotkań plemion, a rzeki te były dla Indian ważnym szlakiem handlowym.

Anna Lach (PAP)

lach/ mc/

«« | « | 1 | » | »»