Ruszyła Platforma Edukacji Regionalnej "Eduś"

Pierwsze 30 lekcji związanych z woj. śląskim znalazło się na Internetowej Platformie Edukacji Regionalnej "Eduś". To zamówione przez samorząd regionu ogólnodostępne narzędzie z materiałami do edukacji regionalnej dla uczniów i nauczycieli z całego województwa.

Działającą pod adresem edus.ibrbs.pl platformę przygotował na zlecenie samorządu woj. śląskiego Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. W czwartek władze regionu oficjalnie pokazały ją w siedzibie Biblioteki.

"Edukacja regionalna to klucz do tego, by zrozumieć różnorodność świata i odnaleźć swoje w nim miejsce. Szanujemy różnice pomiędzy naszymi regionami i na nich pragniemy budować. Chcemy, by nasi mieszkańcy byli świadomi swojej historii, ale też żeby z tego dziedzictwa byli dumni i potrafili to, co wyjątkowe w regionie, chronić" - mówił członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik.

"Zależy nam (...) na edukacji skierowanej do mieszkańców wszystkich subregionów tak, by każdy mógł odnaleźć historię miejsca, z którym się utożsamia i w którym mieszka" - dodał.

Samorząd woj. śląskiego jest organizatorem Biblioteki Śląskiej, w której od 2011 r. działa, jako jeden z jej działów, Instytut Badań Regionalnych. Dostał on wówczas m.in. zadania przygotowania Encyklopedii woj. Śląskiego oraz podręcznika edukacji regionalnej. Ten pierwszy projekt funkcjonuje od 2014 r., podręcznik nabrał internetowego kształtu teraz.

Po udostępnieniu w czwartek pierwszych 30 tematów, kolejne mają być dodawane sukcesywnie. Platforma, podobnie jak Encyklopedia Woj. Śląskiego, mają pozostać otwarte, co umożliwi dalsze uzupełnianie materiałów na poziomie szczegółowym.

"Obecnie na stronie znajduje się 230 stron tekstu, ponad 370 zdjęć, 340 zadań, około 60 gier, a także 50 map i 24 schematy i wykresy. Docelowo do końca czerwca przyszłego roku będzie to 1 tys. stron tekstu, a więc trzy grube tomy, ponad 1,5 tys. zdjęć i tyle samo zadań, 250 gier, 200 map i tyle samo schematów i wykresów. Zasób ten z pewnością będzie się powiększał, szczególnie o materiały, które będą mogli opracowywać sami nauczyciele" - zaznaczył prof. Ryszard Kaczmarek, który w projekcie odpowiadał za redakcję treści.

W drugim etapie projektu, który rozpocznie się w przyszłym roku, przyjmowane będą propozycje scenariuszy lekcji od zainteresowanych nauczycieli regionalistów. Przy wykorzystaniu platformy cyfrowej będą one edytowane jako dodatkowe lekcje z poszczególnych przedmiotów. Autorzy platformy zamierzają też, po konsultacjach z nauczycielami i innymi zainteresowanymi, sami zaproponować tematy następnych lekcji obejmujących całe woj. śląskie.

Już w tym miesiącu ma ruszyć cykl spotkań z nauczycielami, poświęconych prezentacji platformy i możliwości wykorzystania jej na lekcjach. Spotkania te będą organizowane w różnych miastach województwa. Od listopada na platformę sukcesywnie wprowadzane mają być pozostałe przygotowane już tematy.

Internetowa Platforma Edukacji Regionalnej obejmuje obszar całego woj. śląskiego; zagadnienia ogólne, obejmujące całość regionu zajmują jego dominującą część. "Eduś" składa się z zagadnień z zakresu: geografii, biologii, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, sztuki i religii.

Oprócz klasycznego podziału na przedmioty, projekt dzieli się na trzy bloki: społeczeństwo (sprawy związane z woj. śląskim, regionem i subregionami, administracją i gospodarką oraz historią i problemami współczesnymi), kultura (tematy języka, literatury, sztuki, muzyki, etnologii oraz współczesnego odbioru filmów, sztuk teatralnych i festiwali) oraz przyroda (szeroko pojęty krajobraz naturalny woj. śląskiego).

Każda z umieszczanych tam lekcji jest oznaczana ikoną przedmiotów oraz kolorami, które definiują ich przynależność do tematów ogólnych, dotyczących całego województwa lub szczegółowych związanych z poszczególnymi subregionami: Górnym Śląskiem, Śląskiem Cieszyńskim, Zachodnią Małopolską, Zagłębiem Dąbrowskim, Ziemią Zawierciańską, Ziemią Częstochowską i Ziemią Jaworznicko-Chrzanowską.

Koordynatorzy przedsięwzięcia akcentowali już w początkowych etapach prac nad Edusiem, że nie chodzi o "edukację regionalną dotyczącą śląskiej godki, śląskiej kuchni itd.", a o edukację dotyczącą całego województwa - obejmującą wszystkie jego części i wiele aspektów.

Podręcznik przygotował Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w oparciu o wiedzę i doświadczenie m.in. historyków, geografów, biologów czy kulturoznawców. Choć jest przeznaczony przede wszystkim dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, został napisany tak, aby można było z niego korzystać również w szkołach podstawowych.

Instytut Badań Regionalnych powołano w lipcu 2011 r. uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego - funkcjonuje w strukturach Biblioteki Śląskiej. Działalność rozpoczął na początku 2012 r. Jego zadaniem jest m.in. prowadzenie działalności naukowo-badawczej nad szeroko rozumianą tematyką śląską.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama