Tysiąc kroków Pasji

Czy to możliwe, by Grób Pański w Niemczech był bardziej oryginalny od oryginału? Brzmi to niemal bluźnierczo a jednak...

Wysoko ponad dachami Zgorzelca i Görlitz wznoszą się wieże kościoła śś. Piotra i Pawła. Znaj­duje się on już w niemieckiej części tego łużyckiego miasta. Gdy podejdziemy bliżej świątyni, na południowej ścianie zobaczmy niewielkie drzwiczki. Według miejscowych legend, jest to wej­ście do Celi Piłata.

Stojąc przed nim, można zacząć opowieść, któ­ra po tysiącu kroków zawiedzie nas do... Jerozolimy. Bo tak można określić oddaloną o niecały kilo­metr kopię Grobu Pańskiego, która znajduje się przy starym cmenta­rzu kościoła św. Mikołaja. Dokład­nie taka odległość dzieli Dom Piła­ta i Golgotę w Ziemi Świętej.

To nie przypadek. Niemieckie budowle powstały ponad 500 lat temu. Ufundował je Georg Emmerich jako pokutę za swoje niecne

postępki. W ramach odkupienia win najpierw odwiedził Palesty­nę, a następnie – już w rodzinnym Görlitz – postawił całą Via Dolorosa. Miała 7 stacji, lecz do dziś ocala­ły jedynie dwie. Niemniej każdego roku w Wielki Piątek odbywa się na niej inscenizacja Drogi Krzy­żowej z udziałem przebranych w stroje historyczne aktorów.

Sam kompleks to tak naprawdę trzy kaplice: Grób Pański, Kaplica Adama i Świętego Krzyża oraz Kaplica Namaszczenia. Wszystko nawiązuje do ewangelicznego opisu męki Jezusa i do jej średniowiecz­nego kultu. Są tu kości legionistów, którymi rzucali losy o suknię Je­zusa, pękniecie w ścianie na znak „rozdarcia zasłony Przybytku”, a nawet otwór w dachu, żeby du­sza Jezusa mogła bez przeszkód udać się do nieba.

Jerozolima nad Nysą

Prawdziwe odległości i wy­miary zostały zachowane również przy konstruowaniu kopii grobu Chrystusa. Budowla wiernie od­daje to, co Emmerich zobaczył w Jerozolimie. To bardzo cenna informacja, ponieważ w 1555 r. zatrzęsła się tam ziemia.

– Prawdziwe miejsce spoczyn­ku Jezusa uległo zniszczeniu. Postawiono tam jakiś czas potem ka­plicę, lecz – jak uważają niektórzy historycy – trochę odbiega ona od oryginału – mówi Marek Bader, przewodnik turystyczny.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama