Marszałek cierpliwie czeka

Po 1989 roku powstało kilkadziesiąt pomników Józefa Piłsudskiego, w tym aż dwa w Warszawie. Jego imię otrzymała niezliczona liczba ulic i skwerów. Czy po latach starań uda się wreszcie zbudować placówkę muzealną?

Marszałek cierpliwie czeka   www.muzeumpilsudski.pl / GN Muzeum powstanie obok „Milusina”, jedynego budynku związanego z marszałkiem, który można dziś zwiedzać w Sulejówku Budowa muzeum to nasz narodowy obowiązek – po­wiedział premier Donald Tusk, który osobiście wybrał się do Sulejówka, żeby zobaczyć miejsca związane z Jó­zefem Piłsudskim. – Nasza duma narodowa bezwzględnie wyma­ga, aby to miejsce stało się jednym z ważniejszych miejsc także naszej edukacji – stwierdził, obiecując, że Rada Ministrów przyjmie wieloletni plan finansowania przedsięwzięcia.

Teraz się uda?

– Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego przygotowywała się do realizacji muzeum od co naj­mniej 20 lat – mówi Krzysztof Jaraczewski, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejów­ku i wnuk marszałka. Kilka dni wcześniej „zagroził”, że zrezygnu­je z planów tworzenia placówki muzealnej i przekazania dla niej pamiątek po dziadku. Wszystko dlatego, że władze do tej pory zrobiły niewiele, by muzeum, po­wołane w 2008 r. przez fundację i ministra kultury, doczekało się realizacji. – Tymczasem koncepcja jest gotowa, bo pracowaliśmy nad nią bardzo długo. Kilka miesięcy po przyjęciu wieloletniego planu rządowego będziemy mogli poka­zać założenia projektu, makiety i zdjęcia przyszłego budynku muzeum - mówi Anna Klammer z Muzeum Piłsudskiego.

Józef Piłsudski   Józef Piłsudski
www.muzeumpilsudski.pl
Placówka w Sulejówku ma powstać obok willi-daru od podkomendnych marszałka, w której w latach 20. XX w. zamieszkał razem z rodziną. Dawny blask mają odzyskać dworek i pierwszy dom Piłsudskich w Sulejówku, willa Otradno - tzw. Drewniak, a także willa Bzów i 4-hektarowy ogród. Powstanie nowy budynek muzeal­ny o powierzchni użytkowej 5 tys. mkw., ze stałą wystawą o pow. 1,3 tys. mkw.

Pamiątki po komendancie

Muzeum od roku prowadzi publiczną zbiórkę pamiątek po Jó­zefie Piłsudskim oraz przedmio­tów z okresu jego życia. Niektóre z nich mają szansę w przyszłości stać się częścią stałej ekspozycji. - Zgłasza się do nas wiele osób, które patriotyczne pamiątki zwią­zane z Piłsudskim czy legionami przechowują z pietyzmem od kil­ku pokoleń. Czasem są to książki, biżuteria patriotyczna, czasem prasa, zdarzają się meble, które pozwolą nam w przyszłości od­tworzyć klimat epoki marszał­ka. Na szczęście z tego okresu zachowały się liczne zdjęcia. Za wszystkie tego typu dary jeste­śmy bardzo wdzięcz­ni, choć uprzedzamy, że nie wszystkie będą od razu mogły zna­leźć się na wystawie. O tym, co będzie moż­na na niej oglądać, zdecyduje konkurs lub przetarg. Pokazanie życia Józefa Piłsudskiego i jego czasów to duże wyzwanie - pod­kreśla Anna Klammer.

Kiedy otwarcie?

Twórcy muzeum chcą, by zwiedzający mogli oglądać jak najwięcej autentycznych ekspo­natów. W muzeum mają się zna­leźć nie tylko buława, mundury, szable i dokumenty marszałka, ale też rzeczy codziennego użytku

pochodzące z tamtych czasów: ga­zety, bilety tramwajowe, plakaty, zdjęcia rodzinne, pamiątki wojsko­we, słowem – wszystko, co może pokazać nam kontekst historyczny przybliżający biografię Piłsud­skiego. Całość: wielofunkcyjny budynek, ekspozycja stała i sce­nariusz mają pochłonąć ok. 160 mln złotych.

– Przed nami gorący okres przygotowania dokumen­tacji przetargowej i opracowania ścisłego harmonogramu. Szacuję, że w 2014 r. uda się osiągnąć stan surowy zamknięty. Wystawa stała będzie mogła zostać otwar­ta najwcześniej w 2016 r. – mówi Anna Klammer.

Zbiórka pamiątek trwa

- Chcemy, by nasze zbiory rodzinne uzupełnione zostały o pamiątki innych ludzi, rodzin. Marszałek nie żył w próżni. By odtworzyć jego czasy, potrzeba szerokiego, społecznego kontekstu. Liczymy, że Polacy zechcą wspólnie z nami oddać obraz epoki - mówi Krzysztof Jaraczewski, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego. Pamiątki z tego okresu można przekazywać do tymczasowego biura muzeum: tel./fax. (22) 842 04 25, e-mail: muzeum@muzeumpilsudski.pl, www.muzeumpilsudski.pl. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| HISTORIA, KULTURA

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama