Klucz do pobożności

Szukasz sprawdzonej drogi rozwoju duchowego? Sięgnij do klasyki gatunku i podeprzyj się doskonałym komentarzem, który szybko pomoże ci odnaleźć Boga w codziennym zabieganiu.

Czterysta lat temu powstało jedno z najważniejszych dzieł w kanonie literatury chrześcijańskiej. „Filotea, czyli droga do życia pobożnego” autorstwa św. Franciszka Salezego jest do dziś jednym z najlepszych podręczników duchowości przeznaczonych dla ludzi świeckich. Genewski biskup zawarł w swoim dziele szereg praktycznych rad dotyczących między innymi sposobów rozmyślania, rozwoju cnót czy dobrze przeżywanej spowiedzi i Komunii świętej. Uniwersalność wskazówek duchowych Salezego sprawia, że „Filotea” nie traci nic na swojej aktualności, chociaż niektóre rady świętego (np. dotyczące stroju czy rozrywek) uległy już nieco przedawnieniu. Chrześcijanin epoki Play Station i dyskotek zapewne nie zrozumie zaleceń odnośnie do gier towarzyskich czy tańców, nie oznacza to jednak, że do wspomnianej pozycji nie warto zaglądać.

Zwłaszcza że właśnie otrzymaliśmy doskonały klucz pomocny w jej owocnej lekturze. Krakowska dziennikarka Elżbieta Wiater wzięła dzieło Salezego na warsztat i opatrzyła oryginalnym komentarzem. Jej Filotea 2.1 stanowi wybór zasadniczych reguł duchowości, jakie proponuje genewski biskup. Autorka zwraca uwagę, że przepis Salezego na formację świeckich opiera się na trzech fundamentach. Są nimi: modlitwa osobista, systematyczna spowiedź, najlepiej u stałego spowiednika, oraz regularne uczestnictwo w Eucharystii, minimum raz w tygodniu. W rozwoju duchowym zasadnicze znaczenie ma także wierność obowiązkom stanu oraz unikanie pokus i ćwiczenie się w cnotach. Elżbieta Wiater próbuje zatem wydestylować kluczowe idee „Filotei” i złożyć je w miniprzewodnik przeznaczony dla świeckich pragnących pogłębić swoją duchowość. Autorka nie tylko opisuje zasady Franciszka Salezego w sposób przystępny dla współczesnego czytelnika, lecz także dostosowuje je do dzisiejszych standardów. Czyni to z lekkością, polotem i sporą dawką humoru.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg