TVP na minusie

Według sprawozdania finansowego spółki w 2012 roku TVP odnotowała w 2012 r. stratę w wysokości 218,8 mln zł. Według TVP ujemny wynik finansowy był skutkiem rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich.

W ubiegłym roku nastąpił spadek przychodów reklamowych i sponsorskich Spółki o 177 mln zł, przede wszystkim w wyniku załamania się rynku reklamy telewizyjnej i zmian w strukturze rynku reklamowego. W 2012 r. traciły przede wszystkim główne anteny uniwersalne, zyskiwały kanały tematyczne oraz te spośród uniwersalnych, które dzięki cyfryzacji poszerzyły swój techniczny zasięg. Do spadku przychodów reklamowych przyczyniła się także postępująca utrata przewagi zasięgu technicznego przez kanały TVP S.A. w wyniku procesu cyfryzacji emisji.

Jak podaje TVP przychody abonamentowe wzrosły o 49 mln zł do 254 mln zł, tj. o 24% w stosunku do 2011 r., jednak są one mniejsze o 261 mln zł w stosunku do tych z roku 2007. Abonament stanowił zaledwie 18,5% przychodów ogółem. W ostatnich latach na niekorzyść TVP zmieniała się proporcja podziału środków publicznych z 60% w 2007 r. do 44% przypadających na TVP S.A. w roku 2012.

Według sprawozdania TVP  zaoszczędziła w 2012 w stosunku do roku 2011 roku 200 milionów zł na kosztach działalności.  W ubiegłym roku zmniejszono zatrudnienie o 162 etaty, a w okresie czteroletnim zatrudnienie zostało obniżone o 1.200 etatów. Koszty wynagrodzeń spadły w ubiegłym roku o 46 mln zł, a w czasie 4 lat o 186 mln zł. Poczyniono oszczędności dotyczące kosztów funkcjonowania jednostek pomocniczych (22 mln zł w 2012 r., a 75 mln zł na przestrzeni 4 lat) i Oddziałów Terenowych (30 mln zł w 2012 r., a 120 mln zł od 2008 r.). O kilkadziesiąt milionów złotych zredukowano też koszty jednostkowe produkcji audycji telewizyjnych, jak twierdzi TVP bez szkody dla widzów (przez ograniczenie kosztów jednostkowych produkcji).

 W porównaniu do 2009 r. przychody z reemisji wzrosły ponad trzykrotnie, a sprzedaż reklam w kanałach tematycznych siedmiokrotnie.   Spółka przygotowała też do sprzedaży kilkadziesiąt nieruchomości o wartości około 350 mln zł.

W tym roku zarząd TVP planuje ograniczenie kosztów działalności operacyjnej o kolejne 50,2 mln zł. Ten rok spółka planuje zakończyć bez straty netto.

 

 

 

 

 

 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama