Nadawcy demoralizują

Za rozpowszechnianie treści pornograficznych, kontrowersyjnych, przepełnionych przykładami patologicznych zachowań, wulgaryzmów i agresji przewodniczący KRRiT ukarał Spółkę TVN S.A oraz Spółkę Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o..

Na TVN została nałożona kara w wysokości 100 000 zł, a na Roxy Fm w wysokości 6 500 zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeanalizowała programy Spółki TVN S.A. z serii „Sędzia Anna Maria Wesołowska” emitowane w dniach 3-6 września 2012 r. oraz ramówkę programową od 3 do 9 września 2012 r. Kontrola programowa potwierdziła wielokrotne naruszenie obowiązującego prawa przez rozpowszechnianie treści pełnych przykładów patologicznych zachowań, wulgaryzmów, agresji, pogardy i wrogości.

Powyższe odcinki serii „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oznaczono symbolem graficznym „od lat 12” zamiast „od lat 16”, co stanowi naruszenie przepisów ustawy w sprawie kwalifikowania audycji lub innych przekazów mogących mieć negatywny wpływ na prawidłowy fizyczny, psychiczny lub moralny rozwój małoletnich oraz audycji lub innych przekazów przeznaczonych dla danej kategorii wiekowej małoletnich, stosowania wzorów symboli graficznych i formuł zapowiedzi. Ponadto analizowane odcinki  audycji „Sędzia Anna Maria Wesołowska”  nadawano przed godziną 20, co stanowi naruszenie § 5 ust. 4 pkt 4 wskazanego rozporządzenia.

Sprawy karne, którym poświęcone były analizowane przez KRRiT odcinki cyklu „Sędzia Anna Maria Wesołowska”   były przedstawione ze szczegółami, często nawet bardzo drastycznymi.  Według KRRiT, pokazywane sprawy są zbyt trudne w percepcji dla małoletnich widzów poniżej 16 roku życia z punktu widzenia ich dojrzałości emocjonalnej, moralnej i intelektualnej oraz mogą wywoływać reakcje lękowe, spowodować utratę zaufania do członków rodziny, zachwiać poczuciem bezpieczeństwa oraz mieć negatywny wpływ na ich dalszy rozwój psychiczny, moralny i fizyczny. Monitorowane odcinki pokazują świat dorosłych, w którym wszechobecna jest przemoc, kłamstwa i brak poprawnych ludzkich relacji. Zarówno tematyka jak i sposób prezentacji treści w analizowanych odcinkach może mieć negatywny wpływ na rozwój moralny i psychiczny 12-letnich odbiorców.

Szczegółowej analizie  zostały poddane także nagrania Spółki Grupy Radiowej Agora Sp. z o.o. programu pod nazwą 103.7 Roxy Fm rozpowszechnianego w okresie od 3 do września 2012 r.   W wyniku przeprowadzonej kontroli programu 103.7 Roxy Fm stwierdzono, że koncesjonariusz naruszył ustawę poprzez rozpowszechnienie audycji „Ranne Kakao. Pierwsza Krew” w dniach 3 i 4 września 2012 roku zawierającej wypowiedzi prezenterów, które mogły zagrażać psychicznemu i moralnemu rozwojowi małoletnich.

Tematem przewodnim audycji z 4 września 2012 r. były sceny filmowe. Wulgarny opis sceny filmowej zawierał obraz brutalnego seksu połączonego z przemocą i przymusem.  Prowadzący poranny blok „Ranne Kakao. Pierwsza krew” w swoich wypowiedziach często poruszali tematy dotyczące seksualności, mówiąc o nich w sposób obsceniczny i prymitywny. Właściwe ich odebranie i zrozumienie było możliwe jedynie przez dorosłego słuchacza  posiadającego odpowiednie doświadczenie życiowe. Tematyka i sposób prezentacji treści w analizowanych audycjach może mieć negatywny wpływ na rozwój psychiczny i moralny małoletnich słuchaczy.

KRRiT kwestionuje praktyki niezgodnego z ustawą oznaczania a także godzin emitowania treści zagrażających psychicznemu i moralnemu rozwoju nieletnich odbiorców. Nie daje przyzwolenia na stosowanie praktyk zaniżania kryteriów wiekowych, tam gdzie one istnieją i są prawnie

 

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| KARY, KRRIT, MEDIA, NADAWCY, TVN

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg