Dzieje dzieci Mądrości

Podstawą wszelkiej naszej modlitwy ma być dziękczynienie, wdzięczność za obdarowanie, która nie zatrzymuje się na darze, lecz otwiera się na samego Dawcę.

Książka jest zapisem rekolekcji wygłoszonych przez Jacka Bolewskiego SJ dla tynieckich benedyktynów. Rozważania te podsumowują różne wątki, którymi autor zajmował się od lat. Są całościowym spojrzeniem w świetle Mądrości na różne kwestie teologii i duchowości.

Jego źródłem jest głównie Pismo Święte, interpretowane w duchu zachodniej i wschodniej tradycji chrześcijańskiej, a także doświadczenia mistyków i świętych. Przeznaczone pierwotnie dla osób zakonnych, są aktualne także dla świeckich i mogą stać się inspiracją do głębokich osobistych poszukiwań.

"Apostoł Paweł gdy zmagał się z „ościeniem”, który mu przeszkadzał, prosił o usunięcie tego „wybrakowania”; wtedy usłyszał od Pana: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” (2 Kor 12,9). My także mamy wystarczająco dużo Mądrości, byśmy nie musieli przejmować się brakami, tylko je przyjmowali jako znaki od Niej samej, oczekującej od nas, abyśmy dzięki modlitwie napełniali się Nią jeszcze bardziej. I dlatego podstawą wszelkiej naszej modlitwy ma być dziękczynienie, wdzięczność za obdarowanie, która nie zatrzymuje się na darze, lecz otwiera się na samego Dawcę" - fragm. tekstu.

***

Mieliśmy dla Państwa 3 egz. niniejszej publikacji. Zadanie konkursowe było następujące: trzeba było króciutko napisać nam, czym jest dla Państwa Boża Mądrość? W jaki sposób doświadczyli Jej Państwo w swoim życiu? Książki otrzymują:

Aleksandra Majchrzak ze Słupska, Przemysław Chmielewski z Nasielska oraz ks. Łukasz Florczyk z Lublina

Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama