Credo

W niniejszej publikacji katolicki ksiądz Wacław Hryniewicz, prawosławny kapłan Henryk Paprocki oraz protestant Karol Karski pochylają się nad niebywale istotnymi zagadnieniami.

Wśród ich ekumenicznych refleksji pojawiają się miedzy innymi takie, które dotyczą istoty Boga oraz tego, czy katolicy, protestanci i prawosławni wierzą w tego samego Boga, a jeśli tak, to dlaczego wciąż pozostają tak bardzo podzieleni?

Nie brak tu również pytań o to, czym w ogóle jest wiara, Boża wszechmoc, Zmartwychwstanie, nadzieja powszechnego zbawienia, moc chrztu, a także, czy ludzkie cierpienie może mieć sens?

Ów niezwykły, międzywyznaniowy komentarz do Nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary ukazuje nam chrześcijaństwo w trzech jego odłamach. Pokazuje nam różnice, które istnieją między poszczególnymi Kościołami chrześcijańskimi, ale także kładzie nacisk, na to, jak wiele chrześcijan jednak łączy, chrześcijan „wciąż niedorastających do mądrości i wymagań Ewangelii” – jak podsumowuje w szkicu zamykającym tę publikację ksiądz Wacław Hryniewicz.

***

Credo
Wydawnictwo: Znak
Rok wydania: 2009
Ilość stron: 336

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama