Trójca na ziemi

Ten obraz jest inspirowany przemyśleniami św. Franciszka Salezego, który w swych „Rozmowach duchowych” pisał: „Maryja, Józef i Jezus są Trójcą na ziemi, która w pewien sposób reprezentuje Trójcę Przenajświętszą. Święty Józef jest obrazem Boga Ojca, Jezus jest oczywiście Synem Bożym, a Maryja zastępuje Ducha Świętego, którego jest żywą świątynią”.

Hiszpański artysta namalował więc Świętą Rodzinę złączoną z Trójcą Świętą osobą Jezusa.

Trójca Święta została przedstawiona w pionowej osi dzieła. U góry obrazu widzimy Boga Ojca otoczonego aniołami. Towarzyszy Mu wyobrażenie kuli ziemskiej, przypominające, że jest Stwórcą świata. Poniżej unosi się gołębica symbolizująca Ducha Świętego, a na dole stoi mały Jezus, któremu towarzyszą matka i opiekun. Głowa Maryi jest otoczona nimbem z dwunastu gwiazd, zgodnie z wizją z Apokalipsy według św. Jana, natomiast aureola wokół głowy Jezusa ma wpisany symbol krzyża jako zapowiedź Jego zbawczej śmierci. Anioł towarzyszący Bogu Ojcu, który znajduje się nad osobą Matki Bożej, trzyma w rękach przeznaczoną dla niej koronę.

Józef trzyma w dłoni swój atrybut – kwitnącą gałąź. To nawiązanie do legendy opisanej przez jeden z apokryfów (pism opowiadających o wydarzeniach biblijnych, nie uznanych jednak przez Kościół za wiarygodne i natchnione). Według tej legendy kapłani w Judei szukali godnego małżonka i opiekuna dla Maryi, prosząc Boga o wskazanie właściwego kandydata. W tłumie stał także Józef. Trzymana przez niego gałązka w sposób cudowny zakwitła. Kapłani odczytali to jako znak, że właśnie Józefowi mają oddać rękę Maryi.

Józef trzyma Jezusa za rękę, pełniąc swą rolę opiekuna. Maryja wskazuje Syna palcem, przypominając nam, że On jest naszą drogą do zbawienia.

Leszek Śliwa

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama