Jak żyć wiarą dziś?

Biskup Filadelfii zastanawia się, jak być uczniem Chrystusa w coraz bardziej wrogim otoczeniu.

Arcybiskup Charles Chaput cieszy się w USA ogromnym autorytetem wśród wierzących katolików. Ma także wrogów, zwłaszcza po stronie nurtu liberalnego. Nie bał się nigdy zabierania głosu w kluczowych kwestiach tzw. wojny kulturowej. Stawał w obronie godności ludzkiego życia i prawdy o małżeństwie. Nie chował się za językiem kościelnej dyplomacji, ale nazywał rzeczy po imieniu. To pasterz, który zna zapach owiec, ale odróżnia odór grzechu od woni świętości.

Właśnie pojawiło się polskie tłumaczenie jego najnowszej książki „Obcy w obcej ziemi”. To głos pasterza zatroskanego o los ojczyzny, w której następuje coraz gwałtowniejsza sekularyzacja. Przez wiele lat Stany Zjednoczone były zaprzeczeniem tezy, że wzrostowi zamożności społeczeństwa musi towarzyszyć odejście od wiary. Arcybiskup Chaput pokazuje, że ten obraz uległ radykalnej zmianie w ostatnich latach. Chrześcijaństwo przestało być fundamentem amerykańskiej kultury, polityki, obyczajowości. Rośnie liczba ateistów, ludzi obojętnych i wrogów wiary w Chrystusa. Miejsce wiary zajmuje bałwochwalstwo postępu i konsumpcji. Rewolucja seksualna, wspomagana przez propagandę LGBT, niszczy małżeństwa i rodziny. Zanika kategoria prawdy, zwłaszcza w sferze moralnej. W takim świecie chrześcijanin, który chce na serio żyć wiarą, czuje się kimś obcym. Chaput nie poprzestaje na diagnozie, ale szuka lekarstwa. Zastanawia się, jak być uczniem Chrystusa w coraz bardziej wrogim otoczeniu. Zaprasza do odkrycia na nowo piękna chrześcijańskiej wiary. Nie wzywa do budowania murów obronnych, ale do odważnej ewangelizacji. „Jako katolicy mamy obowiązek badać i starać się zrozumieć otaczający nas świat” – twierdzi. – „Mamy obowiązek nie tylko wkraczać w niego i nawiązywać z nim kontakt, ale także nawracać go do Jezusa Chrystusa”. To jest sedno – znać świat i mieć ambicję jego nawrócenia. Nie tylko dialogowania, ale właśnie nawrócenia do Jezusa Chrystusa!

Problemy te dotyczą nie tylko Kościoła w USA. W Polsce obserwujemy to samo duchowe zmaganie. Ta książka jest solidną porcją nadziei. Nie naiwnego optymizmu, ale właśnie nadziei.

ks. Tomasz Jaklewicz

Abp Charles 
J. Chaput
OBCY  W OBCEJ ZIEMI
Wydawnictwo Sióstr Loretanek
Warszawa 2019
ss. 360

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg