Nie tylko Frasobliwy

Rzeźby, obrazy i wycinanki ilustrujące najważniejsze wydarzenia z życia Chrystusa można oglądać w Muzeum Ziemi Rawskiej na wystawie "Nie tylko Frasobliwy. Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego". Na ekspozycji znajduje się ponad 118 prac 49 artystów województwa łódzkiego.

Pokazane dzieła obrazują, w układzie chronologicznym, najważniejsze wydarzenia z życia Chrystusa, począwszy od narodzin i dzieciństwa, poprzez publiczną działalność, mękę, zmartwychwstanie, aż po wniebowstąpienie. Ponadto ekspozycja przybliża inne wizerunki Syna Bożego: od jednego z najstarszych w ikonografii chrześcijańskiej – Dobrego Pasterza – do nowszych, takich jak Serce Jezusa oraz obraz Jezusa Miłosiernego. W ikonografii poświęconej Jezusowi dominuje, obok tematu narodzin, temat męki, dlatego na prezentowanej ekspozycji najwięcej prac dotyczy wątku pasyjnego.

Od Frasobliwego do Ukrzyżowanego

Nie tylko Frasobliwy  

– Wystawa, która jest ukoronowaniem cyklu wystaw o charakterze religijnym, przez wiele lat realizowanych przez Łódzki Dom Kultury, mogła powstać dzięki pracy znakomitych twórców ludowych – mówi Danuta Wachowska z ŁDK. – Spośród 49 autorów eksponowanych prac ośmiu już nie żyje, jednak ich dorobek jest tak znaczący, że nie mogło ich na ekspozycji zabraknąć. Dzięki twórcom mamy pełny obraz życia Chrystusa. Udało nam się pokazać chrzest Chrystusa, wskrzeszenie Łazarza i nauczanie na łodzi. Mamy też cud w Kanie Galilejskiej. W dalszej kolejności wjazd do Jerozolimy czyli ostatni radosny moment przed męką Pańską.  

Od Frasobliwego do Ukrzyżowanego Od Frasobliwego do Ukrzyżowanego

Zgromadzone dzieła obejmują okres od lat 80. XX wieku po ostatnie miesiące 2019 roku. Możemy w nich dostrzec piękno i oryginalność, duży ładunek emocji oraz osobisty stosunek artystów do przedstawianych tematów. 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama