Dysputa nad Biblią

Jesteśmy świadkami poważnej debaty teologicznej. Czterej kościelni dostojnicy dyskutują nad księgą Pisma Świętego.

Przedstawieni dostojnicy to ojcowie Kościoła, czterej wielcy wczesnośredniowieczni łacińscy teolodzy. Od lewej widzimy: św. Hieronima ze Strydonu, św. Augustyna z Hippony, św. Grzegorza Wielkiego i św. Ambrożego z Mediolanu. Zadaniem aniołków unoszących się nad nimi jest prezentacja ich atrybutów.

Pochylający się nad Biblią św. Hieronim jest ukazany w czerwonym płaszczu kardynalskim. Lew – jego atrybut – śpi spokojnie przy nim (ten fragment obrazu pokazujemy w kółku z prawej strony). Zwierzę przypomina o pustelniczej przeszłości Hieronima. Jak podaje „Złota legenda” (zbiór żywotów świętych napisany w XIII wieku), pewnego razu święty wyciągnął cierń z łapy lwa i od tego czasu oswojone zwierzę towarzyszyło mu w jego pustelni.

Zaglądający do trzymanej przez Hieronima księgi święty Augustyn przedstawiony jest w stroju biskupa, był bowiem biskupem Hippony. Jego pastorał trzyma z lewej strony anioł. Drugi anioł prezentuje atrybut świętego – płonące serce. Jest ono symbolem szczególnej miłości Augustyna do Boga. Święty pozostawił świadectwo tej miłości w książce „Wyznania”, zawierającej wiele akcentów autobiograficznych.

Zamyślony papież Grzegorz I zwany Wielkim zasiada w centrum kompozycji. Nad nim widzimy jego atrybut – białego gołębia. Według „Złotej legendy” pisarz papieża miał kiedyś zaobserwować, jak Duch Święty pod postacią gołębia krąży nad głową Grzegorza, inspirując go.

Z prawej strony włącza się do dyskusji św. Ambroży – biskup Mediolanu. Anioł za jego plecami pokazuje jego atrybut – pszczeli ul. To pamiątka legendy opowiadającej o tym, że gdy Ambroży był jeszcze dzieckiem leżącym w kołysce, przyleciały do niego pszczoły i zaczęły wchodzić mu do ust, ale zaraz wylatywały i unosiły się w górę, nic złego mu nie czyniąc. Legenda nawiązuje do elokwencji świętego.

Leszek Śliwa

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Więcej nowości

Reklama