Kraków. Aparat fotograficzny jako narzędzie mistyczne

Wystawa "Krucyfiks" otwarta 16 lutego w Muzeum Archidiecezjalnym prezentuje zdjęcia wykonane przez wybitnego fotografika Tomasza Sobeckiego. Ukazują przejmujące zbliżenia rzeźby Chrystusa na krzyżu, wiszącej w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu.

W Muzeum Archidiecezjalnym rzadko pokazywane są wystawy fotografii. Ta, eksponowana w okresie Wielkiego Postu, ma oddziaływanie wyjątkowe. Tomasz Sobecki zetknął się ze wspomnianą średniowieczną rzeźbą jako mały chłopiec, który idąc na lekcje religii, musiał przechodzić przez ciemny kościół, w którym jedynym oświetlonym elementem był przerażający dla dziecka obraz męki człowieka. Ten obraz zapadł w pamięci Sobeckiego, który w późniejszym życiu odnalazł się jako fotografik, ale fotografik o zacięciu mistycznym, analizujący obiektywami swoich aparatów tajemnicę Krzyża.

- Lata 70. były dla mnie okresem intensywnych przeżyć religijnych, pogłębionych lekturą teologiczną. Krucyfiks z kościoła WNMP był tajemniczym wizerunkiem Chrystusa, który inspirował mnie do przemyśleń już od dzieciństwa, a intensywnie oddziaływał emocjonalnie po wiek dojrzały. Fotografowanie tego właśnie krucyfiksu stało się początkiem mojej sztuki fotografii, rozumianej jako formułowanie własnych myśli przy pomocy aparatu fotograficznego oraz dzielenia się tym przekazem z innymi ludźmi - mówi autor.

Dramat Golgoty, który wydarzył się  dwa tysiące lat temu, zmaterializowany przez nieznanego twórcę w krucyfiksie 1500 lat później, stał się punktem wyjścia dla nowej formy ekspresji tego wydarzenia, wypowiedzianej przez innego artystę pod koniec XX wieku. Praca fotografika byłaby niemożliwa bez wcześniejszego o pół tysiąca lat dzieła rzeźbiarza - krucyfiksu - materialnego punktu odniesienia dla sztuki fotografii. Fotografik bowiem sam nie tworzy obrazu, poczynając od białej płaszczyzny, jak czyni to malarz, lecz opiera swój proces formułowania myśli na fotografowaniu materialnie istniejącej rzeczywistości.

Fakt, że wystawa ta jest pokazywana w okresie Wielkiego Postu, przysparza pokazanym na niej zdjęciom dodatkowych, mistycznych znaczeń, które, jak można przypuszczać, były od początku intencją artysty. Współczesny twórca-fotografik nawiązuje w ten sposób do dzieła XV-wiecznego anonimowego rzeźbiarza, jednocząc się z nim w próbie interpretacji Ofiary.

Ekspozycję otwartą przy udziale bp. Roberta Chrząszcza można będzie oglądać w siedzibie Muzeum Archidiecezjalnego Karola Wojtyły (ul. Kanonicza 19) do 28 marca.

Kraków. Aparat fotograficzny jako narzędzie mistyczne   Grzegorz Kozakiewicz - Fotografowanie tego właśnie krucyfiksu stało się początkiem mojej sztuki fotografii rozumianej jako formułowanie własnych myśli przy pomocy aparatu fotograficznego oraz dzielenia się tym przekazem z innymi ludźmi - mówi Tomasz Sobecki.
«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Więcej nowości