Aniołki na dworze

Jak wprowadzać dziecko w świat, w którym nie wszystkie historie są miłe i dobrze się kończą? Można zacząć od lektury dwóch nowych pozycji dla dzieci autorstwa Agnieszki Majchrzak.

Warto pamiętać!   Agnieszka Gieroba/GN Warto pamiętać!
Dobrze napisane książki pomagają dzieciom zrozumieć świat
Książka „Opowiadania o anioł­kach” Agnieszki Majchrzak to pięć ciepłych, pełnych serdecz­ności i mądrości opowiadań dla dzieci. W każdym z nich jedną z po­staci jest aniołek. Jeden przyleciał na ziemię i się zgubił, drugiemu diabełki ukradły tęczę, trzeciego usiłuje znaleźć pewna dziewczyn­ka, kolejny ma wielki problem z chłopcem, którym się opiekuje.

Opowiadania te uczą przyjaź­ni, miłości, współpracy. Przygody aniołków mogą się przecież zda­rzyć wszystkim dzieciom. Każde może się zgubić i wtedy dobrze wiedzieć, jak sobie poradzić. Każ­de szuka przyjaciela, ale jak i gdzie go znaleźć? Podpowiedź dają mali bohaterowie książki Agnieszki Majchrzak. Autorka z wielką wrażliwością i życzliwością opisuje perypetie aniołków. Prosty, obrazo­wy język oddziałuje na dziecięcą wyobraźnię.

Druga z książek to „Królewicz Promyczek”. To piękna opowieść o tym, że miłość jest największą siłą i dlatego ten, kto kocha i ma ważny cel w życiu, potraf przejść wszelkie przeszkody, aby go osią­gnąć. Mądry, kochający władca, szczęśliwi ludzie i jedna tylko przestroga: nie zbliżać się do ta­jemniczych wrót. Ciekawość ludz­ka, podsycana podszeptem głosu z drugiej strony, zwycięża jed­nak i oto kraina życia zmienia się w krainę smutku. Przywrócić dawny porządek może tylko ktoś, kto zwycięży potwora rządzące­go wyziębłym krajem.

Syn Króla zgłasza się na ochotnika i wyrusza przypomnieć ludziom o swoim do­brym Ojcu i otworzyć im drogę po­wrotu. Przygody, radości, smutki – droga do zwycięstwa jest długa, ale miłość zawsze zwycięża. Oto piękna opowieść, która w prosty sposób przybliża najmłodszym czytelnikom przesłanie Ewan­gelii.

Analogia do misji Jezusa jest wyraźna, dobrze wiadomo, jak się książka skończy, a jednak przygody Królewicza i jego przyja­ciół wciągają, trzymają w napięciu, budzą różne uczucia, ale przede wszystkim uczą, czym jest miłość, przyjaźń, i wyjaśniają, po co Je­zus przyszedł na ziemię. Ta lek­tura to doskonałe wprowadzenie dziecka w przeżywanie tajemnicy paschalnej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama