Kto pierwszym laureatem nagrody im. Herberta?

W poniedziałek Fundacja im. Zbigniewa Herberta ogłosi nazwisko laureata pierwszej edycji Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta. Przy wyborze jury bierze pod uwagę kandydatury z całego świata.

"Celem Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta jest wyróżnianie na polu literatury światowej wybitnych dokonań artystycznych i intelektualnych, nawiązujących do świata wartości, wokół których grawitowała twórczość Herberta. Nagroda ma równocześnie podkreślić wkład kultury polskiej XX wieku - w szczególności poezji - w rozwój literatury światowej, jej obecność w krwiobiegu idei, wartości i doświadczeń naszej współczesności" - napisano w regulaminie nowej nagrody.

Zgodnie z regulaminem nagroda będzie przyznawana corocznie w dziedzinie poezji, autorowi żyjącemu, za całokształt jego twórczości. Rada Fundacji Herberta nie wyklucza, że w przyszłości będzie ona przyznawana także w innych kategoriach - eseistyki, przekładu i edytorstwa. W poniedziałek poznamy nazwisko pierwszego laureata i termin uroczystości wręczenia nagrody.

"Jesteśmy przekonani, że wartości, które reprezentuje twórczość Zbigniewa Herberta, mają uniwersalne i nieprzemijające znaczenie także w wieku XXI, gdy otaczający nas świat zdaje się pogrążać w etycznym i metafizycznym chaosie, gdy w życiu człowieka coraz słabsza jest obecność sacrum, gdy odnawia się nietolerancja, a czasem wręcz nienawiść związana z rasą czy poglądami politycznymi, gdy wreszcie ludzka egzystencja niejednokrotnie zostaje sprowadzona do wymiaru czysto ekonomicznego. W tym czasie warto przypominać o tak bliskim autorowi Pana Cogito męstwie, o jego głębokim przywiązaniu do wolności jednostkowej i społecznej, do - nie będącego nigdy ślepym bałwochwalstwem - świadomego patriotyzmu, do perspektywy metafizycznej i wiary w godność istoty ludzkiej" - deklarują twórcy nagrody w tekście zamieszczonym na stronie internetowej Fundacji Herberta.

Laureata wybiera 7-osobowe jury, w skład którego wchodzą poeci, eseiści, tłumacze i wydawcy: Lidija Dimkovska (Macedonia/Słowenia), Edward Hirsch (USA), Wolfgang Matz (Niemcy), Jarosław Mikołajewski (Polska), Agneta Pleijel (Szwecja), Jaume Vallcorba Plana (Hiszpania) oraz Tomas Venclova (Litwa/USA). Nad przebiegiem wyborów czuwa sekretarz jury, Andrzej Franaszek - krytyk literacki.

Ogłoszenie pierwszej edycji nagrody inauguruje działalność założonej w 2010 roku Fundacji Herberta. W radzie fundacji zasiadają: Katarzyna Herbertowa, Timothy Garton Ash, Francesco Cataluccio, Julia Hartwig, Piotr Kłoczowski, Maja Komorowska, Michael Krueger, Emilia Naumann, Maciej Radziwiłł i Adam Zagajewski. Celem działań fundacji jest upowszechnianie twórczości patrona, wspieranie edukacji literackiej, propagowanie czytelnictwa, promowanie przekładów dzieł Herberta na języki obce oraz badań jego twórczości. Fundacja będzie też sprawowała opiekę nad księgozbiorem Zbigniewa Herberta liczącym blisko 10 tys. książek.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama