Powalcz o złote pióro

Pisać może każdy. A mieszkańcy żywiecczyzny powinni umieć robić to w gwarze żywieckiej – uważają organizatorzy konkursu literackiego „Piykno jest nasa ziymia żywiecko”.

Konkursowych utworach oce­niana będzie oryginalność ujęcia piękna krajobrazu, trady­cji i zwyczajów składających się na kulturalne dziedzictwo Żywiec­czyzny, a także wartości językowe tekstu pisanego gwarą.

– Zależy nam zarówno na popularyzacji gwary żywieckiej, jak i przedsta­wianych w pracach konkursowych zwyczajów czy okolic. Chodzi też o to, aby – zwłaszcza u najmłod­szych uczestników – rozwinąć ta­lenty, a przy tym obudzić poczu­cie dumy z własnej tradycji – mówi Marek Jurasz, komisarz siódmej już edycji konkursu i przewodniczący jury.

Jak dodaje, pisać może napraw­dę każdy: od 7-latków po dorosłych w sędziwym wieku. Do konkursu można zgłosić po jednym utworze poetyckim i prozatorskim (do 2 stron A4), a teksty, zapisane także elektronicznie i opatrzone godłem – wraz z kopertą zawierającą dane autora i jego wiek – należy prze­słać do 19 maja pod adres: Marek Jurasz, ul. Cesarka 8, 34-381 Przybędza, grojcowianie@grojcowianie.org – z dopiskiem: „Konkurs literacki”. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 783 989 100.

Zwycięzcy każdej z pięciu ka­tegorii wiekowych otrzymają nagrody, a najlepsi w obu kategoriach literackich, poetyckiej i prozator­skiej, zdobędą Złote Pióro Preze­sa Oddziału Górali Żywieckich Związku Podhalan.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama