Mistrzowie wychowania w II RP

Zwycięzcy konkursu organizowanego przez Muzeum Historii Polski nakręcą filmy o zapomnianych bohaterach.

Ponad dwustu, głównie lokalnych, bohaterów i patriotów zaprezentowali uczniowie szkół z całej Polski w tegorocznej edycji konkursu „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP”, organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyłoniono sześć prac, na podstawie których powstaną etiudy filmowe prezentujące sylwetki bohaterów.

„Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP” to projekt filmowo-historyczny, w ramach którego uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poszukiwali i opisywali osoby, które miały wpływ na wychowanie młodego człowieka w II Rzeczypospolitej. W tegorocznej edycji obok postaci znanych – takich jak Janusz Korczak – opisane zostały osoby ważne dla środowisk lokalnych: założyciele i nauczyciele miejscowych szkół, działacze harcerscy, pedagodzy oraz duchowni. W pracach opisano także historie szkół, środowisk harcerskich, towarzystwa gimnastycznego „Sokół” i klubów sportowych działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

W tym roku I miejsce w kategorii „szkół gimnazjalnych” przyznano uczniom Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum za pracę o Bolesławie Srockim – publicyście i pośle na Sejm, II miejsce – reprezentantom Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarosławicach za pracę o ks. Janie Francuzie – kapelanie Wojska Polskiego podczas wojny bolszewickiej w 1920 r. i Kampanii wrześniowej w 1939 r. Kolejne miejsce otrzymało Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku za prezentację aktywnej działaczki społecznej w czasie II Wojny Światowej, Wandy Roguskiej.

W kategorii „szkół ponadgimnazjalnych” I miejsce zajął Zespół Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu za pracę o Wacławie Chrzanowskim, który poświęcił swoje całe życie nauczaniu. Na II miejscu znalazła się młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim za opisanie losów ks. Lecha Ziemskiego „Siwego Sokoła” – harcerza i działacza społecznego. III miejsce za pracę o doktorze prawa kanonicznego, ks. Julianie Młynarczyku przypadło Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu im. św. Królowej Jadwigi w Mariówce.

Autorzy sześciu nagrodzonych prac wezmą udział w warsztatach filmowych realizowanych we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Warsztaty rozpoczną się już 1 lipca 2013 roku, a ich opiekunami merytorycznymi będą Dorota Wardęszkiewicz i Maciej Drygas. Efektem końcowym spotkania młodzieży i studentów łódzkiej szkoły filmowej będą etiudy filmowe o wybranych bohaterach. Zostaną one zaprezentowane podczas gali finałowej projektu w listopadzie 2013 roku w warszawskim kinie Iluzjon.

„Po raz kolejny tegoroczne prace pokazały, że mamy w historii wielu nieznanych szerszej publiczności bohaterów. Dzięki takim opracowaniom poznajemy ich sylwetki oraz całe życiorysy, często mocno naznaczone przez los. Mam nadzieję, że widzowie chętnie zapoznają się z etiudami na temat naszych lokalnych bohaterów” – mówi Gabriela Sierocińska-Dec z Muzeum Historii Polski.

Projekt „Mistrz i uczeń – wychowanie w II RP” został objęty honorowym patronatem przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat medialny objęli: „Rzeczpospolita”, Polska Agencja Prasowa, portal historyczny dzieje.pl,” Gość Niedzielny”, „KINO”, „Cogito”, TVP HISTORIA oraz „Głos Nauczycielski”.

Organizatorami konkursu są: Muzeum Historii Polski oraz Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Sponsorem konkursu jest Wydawnictwo Naukowe PWN.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama