Troska o dom Ojca

Tę scenę opisują wszystkie Ewangelie. Zdarzyło się to w świątyni jerozolimskiej.

Jezus zobaczył tam „(…) siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: »Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!«” – czytamy w Ewangelii według św. Jana (J 2,14-16).

Obraz ma klarowną kompozycję. Chrystusa widzimy w centrum. Z lewej strony stoją Jego uczniowie, a z drugiej – przestraszeni kupcy. Z prawej strony, najdalej od Zbawiciela, znajdują się także dwaj obserwujący tę scenę siwobrodzi mężczyźni, którzy ukradkiem się naradzają. Nie są to kupcy, lecz faryzeusze lub zausznicy arcykapłana. Dla nich Jezus nie jest Mesjaszem, lecz niebezpiecznym burzycielem starego porządku, wichrzycielem, którego należy się pozbyć. W tle obrazu widzimy więc dyskretną zapowiedź nieuchronnie zbliżającej się zbawczej męki Chrystusa.

Uczniowie wydają się nieco zaskoczeni zachowaniem Mistrza. Pocieszają przestraszone dzieci i spoglądają pytająco na – stojącego najbliżej Jezusa – świętego Piotra. Najważniejszy z apostołów, gestykulując, tłumaczy im sens sceny. Wskazówkę naprowadzającą nas na to, o czym mówi Piotr, znajdujemy w Ewangelii według św. Jana: „Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: »Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie«” (J 2,17). Ewangelista przytacza tutaj słowa z Księgi Psalmów: „Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi uwłaczających Tobie” (Ps 69,10).

Leszek Śliwa

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama