Hadisy mówią o życiu

Hadisy pokazują, jakimi zasadami kieruje się mahometanin w szczegółowych sprawach życia codziennego. Oto przykładowe, mówiące o spolegliwości i filantropii:

"O synu Adama! Rozdawaj bogactwo, jest to z korzyścią dla ciebie. Nie ukrywaj go, to jest dla ciebie złe, a bogactwo odpowiadające potrzebom nie jest hańbiące. Wydawaj najpierw na swoją rodzinę i tych, którzy są od Ciebie zależni, a wzniesiona ręka jest lepsza od opuszczonej".
Muslim

"Dający jałmużnę jest bliżej Allaha, bliżej człowieczeństwa, bliżej Raju i daleko od piekła. Skąpiec pozostaje z dala od Allaha, z dala od człowieczeństwa, z dala od Raju i bliżej piekła. Dający jałmużnę, który jest niewyksztacony, bardziej podoba się Allahowi, aniżeli wielbiący Boga skąpiec".
Tirmizi

"Nakazuję wam dawać jałmużnę. Jej działanie jest jak w przypadku człowieka, którego pojmali jego wrogowie, związali mu ręce i mieli zamiar ściąć głowę. Nagle człowiek ten zapytał ich czy mógłby uratować swe życie, dając im pienądze. Zaczął ofarować im wszystko co posiadał - o większej i mniejszej wartości, do momentu gdy go uwolnili".
Hakim

"Czyny prawe i cnotliwe ratują człowieka od złych skutków niegodziwości. Dyskretnie ofiarowana jałmużna łagodzi gniew Allaha, a uprzejmość dla krewnych przydaje mu lat".
Tibrani

"Postarajcie się o czystość dając zakat z waszego majątku. Postarajcie się o lekarstwo na wasze choroby dając jałmużnę i walczcie z falami nieszczęścia modląc się do Allaha z pokorą i łagodnością".
Abu Daud

"Gdy ktoś zdecyduje się dać jałmużnę, siedemdziesiąt diabłów przyczepia się do niego, próbując odwieść go od tego".
Ahmed

"O synu Adama! Wydawaj swe skarby na sprawę Allaha. Ze mną nie ma obawy przed ich spłonięciem, utonięciem, czy kradzieżą. W swoim czasie cokolwiek będzie wam potrzebne, ja wam to dam".
Baihaqui

"O Mój sługo! Dawaj, dawaj, twoim obowiązkiwem jest dawać. Ręce Allaha są pełne. Jałmużna dni i nocy nie zmniejszy ich zawartości. Jak sądzisz, ile On dawał odkąd stworzył ziemię i niebo? On nigdy nie zamyka swych dłoni, gdy jego tron stał na wodzie, w rękach miał bilans, który opadał i wznosił się".
Bukhari

"Każdego ranka dwaj aniołowie schodzą na ziemię, jeden z nich mówi: "O Allah! Daj pełną rekompensatę tym, którzy wydali (na dobre cele)". Drugi mówi: "O Allah! Doprowadź do ruiny i zniszcz skąpców".
Muslim

"Pozostawienie swych spadkobierców bogatych i zasobnych jest lepsze, niż pozostawienie ich w biedzie i nędzy oraz skazanych na żebranie u innych".
Bukhari

"Pewnego dnia Muhammad (saw) wyszedł i niosąc swojego wnuczka, powiedział: "Wy (dzieci) stajecie się powodem chciwości, tchórzostwa, ignorancji i głupoty. Wy także jesteście aromatem Allaha".
Tirmizi

«« | « | 1 | 2 | » | »»

TAGI| ISLAM

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama