Galacja

Zamętowi w Galacji sprzyjała mieszanina etniczna, a co za tym idzie obyczajowa i religijna. Św. Paweł ukazuje wiarę w Chrystusa jako wyzwolenie, a życie wedle Ewangelii jako prawdziwą wolność.

Jeśliby użyć określeń z naszej epoki, to Galicja to północne regiony Turcji centralnej. Głównym miastem była Ancora (dziś Ankara).

Rzymianie nazwali tę prowincję od przybyłych tu w III w. przed Chrystusem celtyckich Galatów. Ich język przetrwał aż do V wieku. Historyczna nazwa Galacji była w użyciu do najazdów arabskich w VII wieku.

Apostoł Paweł dotarł tam dwukrotnie – w czasie drugiej i trzeciej wyprawynmisyjnej. Z Efezu napisał list do chrześcijan Galacji (w 54–56 r.). Przestrzega w nim przed błędami głoszonymi przez tzw. żydujących – czyli chrześcijan, którzy wbrew postanowieniu apostołów, podjętemu w Jerozolimie (rok 50), usiłowali nakładać na nawróconych pogan rytualne prawo żydowskie. Gwałtownie atakowali Pawła, który jako fundament zbawienia ukazywał wiarę, nie zaś Prawo Mojżeszowe.

Temu zamętowi sprzyjała w Galacji mieszanina etniczna, a co za tym idzie obyczajowa i religijna. Apostoł ukazuje wiarę w Chrystusa jako wyzwolenie, a życie wedle Ewangelii jako prawdziwą wolność. W tym samym liście kreśli pełne treści i ciepła zdania o Wcieleniu. Z tego źródła wypływają dary Ducha, które stanowią o pięknie wolnego życia uczniów Jezusa.

Otwórz:

Ga 1; 4,4-7; 5,22n.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama