Film o filmowcach

O wrocławskim schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta robi się głośno. Niedawno w Dolnośląskim Centrum Filmowym odbyła się premiera obrazu poświęconego jego mieszkańcom - ludziom z prawdziwą pasją.

Już w grudniu 2005 r. w Kole Wro­cławskim TPBA powstała nie­formalna grupa o nazwie Cinema Albert Production. Owoc jej dzia­łania to kolejne filmy, w których mieszkańcy schroniska byli aktora­mi (a z czasem pełnili coraz więcej innych funkcji), a fabuła dotyczyła realiów ich życia. W końcu sami zaczęli budzić zainteresowanie – i tak powstał film pt. „Albert Cinema”, który wszedł na ekra­ny. Obraz, w reżyserii Agnieszki Zwiefki, z muzyką Leszka Moż­dżera i zdjęciami Aleksandra Du­raja, ukazuje pracę bezdomnych filmowców – pracę, w czasie której w ich życiu dokonują się rzeczywi­ste zmiany, czasem zadziwiające.

Główny bohater „Albert Cinema”, Leszek Herliczka, dedy­kuje jeden z tworzonych w schro­nisku filmów swojemu synowi Arturowi, z którym od długiego czasu nie utrzymuje kontaktów. Na premierze – ukazanej w obra­zie A. Zwiefki – dochodzi do wzru­szającego wydarzenia, bynajmniej nie wymyślonego na potrzeby scenariusza. Podobnie prawdzi­wa jest historia jednego z miesz­kańców schroniska, który odkrył powołanie do życia zakonnego, mieszkaniowe perypetie inne­go czy dzieje Szymona zwanego „Amerykanem”.

Film warto obej­rzeć także ze względu na ukaza­ne w nim realia, dotyczące choćby zbierania po śmietnikach starych puszek, schroniskowych przy­jaźni i zgrzytów, do jakich do­chodzi czasem między barwnymi osobowościami.

Główni bohaterowie – Leszek, Boguś („Linda”), Waluś, Heniek, Szymon, Franek – wciąż piszą swo­je życiowe scenariusze. Co z nich wyniknie? Zobaczymy.

– Dla mnie jest to film o tym, że prawdziwa pasja może zmienić życie człowie­ka – mówi A. Zwiefka – i że nigdy nie jest na to za późno.

„Albert Cinema” prawdopo­dobnie będzie można obejrzeć w maju w TV. Więcej o filmie na www.albertcinema.pl

Chilli Productions Albert Cinema trailer

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama