Kraków wkracza do gry

Gry komputerowe to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich towarów eksportowych. Miano polskiej stolicy gier należy do Krakowa.

Na świecie obroty branży gier przekraczają łączne dochody branży filmowej i muzycznej. Polscy producenci w ostatnich latach odnoszą w niej ogromne sukcesy.

– Polska została dostrzeżona, o grach „Two Worlds 2” i „Wiedźminie 2” rozmawia cały świat – podkre­ślał na Europejskim Festiwalu Gier „Digital Dragons” James Szaman, dyrektor zarządzający TopWare Interactive.

Na festiwalu, który niedawno odbył się w Krakowie, obecni byli krajowi potentaci komputerowej roz­rywki. Statuetkę cyfrowego smoka za rok 2011 w kategorii najlepsza gra polska zdobył „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów”. Specjalną nagrodę, za wkład w rozwój branży, otrzymała krakow­ska firma Reality Pump.

Skąd sukces?
Kraków jest stale rozwijają­cym się zagłębiem gier komputero­wych. Ciekawe oferty pracy, szanse rozwoju i innowacyjność – to tylko niektóre powody, dla których wła­śnie tu powstają coraz poważniejsze projekty biznesowe. Prężne firmy to zasługa bardzo kreatywnego krakowskiego środowiska akade­mickiego. Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Politechnika Krakowska kształcą in­żynierów, grafików i programistów najwyższej klasy.

– Zapewniają wszystkich moż­liwych specjalistów – podkreśla Krzysztof Gonciarz, producent tvgry.pl. – Nie bez znaczenia jest to, że Kra­ków jest ważnym ośrodkiem kultu­ralnym. Nigdy nie było problemu, żeby znaleźć tu muzyka czy pisarza, a teraz można znaleźć również gra­fika komputerowego – mówi Mirek Dymek, prezes Reality Pump.

Sieć powiązań
W tworzeniu gier liczy się pa­sja, ale sukces rodzi się w trójkącie: biznes, nauka i władze. Krakowscy decydenci aktywnie wspierają roz­wój branży. Na festiwalu byli obecni przedstawiciele Europejskiej Akade­mii Gier, Krakowskiego Parku Technologicznego i mającego w nim sie­dzibę Europejskiego Centrum Gier. Wszystkie te instytucje znajdują się w Krakowie.

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama