Wzorce z Wrocławia w Warszawie

Marek Mutor nowym dyrektorem Narodowego Centrum Kultury. Jakie ma zadania?

Dotychczasowy dyrektor Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" kierował już Narodowym Centrum Kultury w latach 2006-2007. Propozycję objęcia stanowiska po raz drugi otrzymał kilka tygodni temu od wicepremiera oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.

- Przyjąłem ją, bo mam poczucie, że potrzeby, które stają przed NCK są bardzo duże i trzeba się nimi zająć. Mam też pewien sentyment do tej instytucji - mówi.

Dyrektor Narodowego Centrum Kultury zaznacza również, że powołanie go na stanowisko było potrzebą chwili.

- Zostałem poproszony o to dlatego, iż dostrzeżono że to, co robimy we Wrocławiu w Ośrodku "Pamięć i Przyszłość" jest dobrym wzorcem, który można przenieść dzisiaj do stolicy - dodaje.

Najpilniejszym zadaniem stojącym przed Markiem Mutorem jest organizacja 1050. rocznicy chrztu Polski. Podkreśla, że jest to wielkie zadanie organizacyjne, które trzeba zrealizować niemal z dnia na dzień. - W połowie kwietnia ma się odbyć posiedzenie Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu i centralne uroczystości włącznie z całym wielkim programem artystycznym i społecznym, które właśnie NCK w ciągu tych dwóch miesięcy ma zorganizować. Oczywiście  pewne prace są zaawansowane, niemniej jest to przedsięwzięcie, które traktuję jako wyzwanie - tłumaczy.

Wśród zadań stojących przez nowym dyrektorem jest reforma NCK. Ma ona polegać na zaprowadzeniu wspólnej linii programowych tak, aby przygotować instytucję do wyzwań stojących w najbliższych latach. Jakie to wyzwania? M. Mutor wymienia trzy główne.

- Jedna z nich to "Niepodległa 2018". Będziemy się w całym kraju przygotowywać do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. NCK będzie odgrywać tu ogromną rolę. Chodzi tu nie tylko o projekty historyczne, ale szeroko rozumiane przedsięwzięcia z zakresu edukacji obywatelskiej oraz artystyczne.

Drugą linią jest roboczo nazywana "Twórcza Polska". To działanie, mające zmierzać do podniesienia zainteresowania amatorską twórczością artystyczną, do stworzenia warunków dla różnych lokalnych środowisk i grup do tego, by realizować się twórczo. - Odwołujemy się do takich doświadczeń, które funkcjonują dziś z powodzeniem, a zostały zapoczątkowane 10 lat temu jak "Śpiewająca Polska", czyli programu rozwoju chórów szkolnych zainicjowanego przez NCK, a realizowanego obecnie przez Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu - wyjaśnia.

Trzeci obszar to "Siła kultury". - To będzie kontynuacja tego, co Narodowe Centrum Kultury ma najlepszego, tzn. wsparcia dla osób zajmujących się animacją kultury w Polsce poprzez szkolenia, badania, wydawnictwa i takie działania, które zmierzają do tego, aby kultura, zwłaszcza wysoka była łatwiej dostępna, by wytwarzać pewne wzorce korzystania z kultury wysokiej.

Wszystkie te działania mają jeden cel - budowę wspólnoty obywatelskiej poprzez pobudzanie zainteresowania polską kulturą i polskim dziedzictwem narodowym.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama