Szczepan i sześciu innych

Chwila ta była niezwykle ważna dla rozwoju Kościoła.

Sławny wenecki artysta Vittore Carpaccio namalował cykl obrazów opisujących życie świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Na tym płótnie widzimy chwilę wyboru Szczepana, wraz z sześcioma innymi osobami, na pierwszych diakonów Kościoła.

Obraz ilustruje scenę z Dziejów Apostolskich, z której dowiadujemy się, że wybrano „Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy, modląc się, nałożyli na nich ręce. A słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę” (Dz 6,5-7).

Chwila ta była niezwykle ważna dla rozwoju Kościoła. Wybrani diakoni byli tzw. hellenistami, to znaczy Żydami mieszkającymi poza Palestyną i mówiącymi po grecku. Helleniści przychylniej odnosili się do pogan niż Żydzi z Palestyny, co bardzo ułatwiało szerzenie się wiary chrześcijańskiej.

Siedmiu pierwszych diakonów widzimy w chwili, gdy klęczą wokół schodów prowadzących do pomieszczenia, w którym przebywali apostołowie. Szczepan, wymieniony w Dziejach Apostolskich jako pierwszy spośród wybranych, znajduje się najwyżej. Jego głowa jest otoczona aureolą. Apostołowie stoją z prawej strony. Święty Piotr wyszedł naprzeciw diakonom i właśnie udziela błogosławieństwa świętemu Szczepanowi.

Gorliwość i pobożność doprowadziły wkrótce Szczepana do męczeńskiej śmierci. Został on ukamienowany w Jerozolimie ok. 36 r. Dzieło świętego diakona kontynuował jednak z równie wielką gorliwością i pobożnością... jego oprawca, Szaweł, który po nawróceniu przyjął imię Paweł.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama