Wypędzenie przekupniów ze świątyni

Śląska parafraza Ewangelii.

A kej czas Paschy mioł być już skoro
Do Jeruzalym poloz tōm porōm
Jezus – w świōntyni dyć co sie dzioło?
Torg, gyszeft, piniōndz, banker Go woło
Ôwce i krowy, gołymbiōw wiela
Niy skuli Boga zdo być ta sztela.

Niy skuli Boga Wszechmogōncego?!
Niy skuli Ôjca Syna Bożego?!
Ech, bicz z powrōzłōw drapko zrychtowoł
Niym co noleży handlyrzōm dowoł
Gowiydź rozpyńdziōł, przewrōciōł sztandy
Wartko nikerych wygōniōł kandy.

Tym co gołymbie tam sprzedowali
Tyż kozoł weg lyźć – niy radowali
Dyć bicz mioł w rynce, dōm Ôjca przōntoł
Niy darmo wele tego fest krzōntoł
Przeca szkryfniōne ôd downa było
- Mosz dbać ô dōm twōj ze cołkōm siyłōm.

Żydy stropiōne Jego pytali
Czy mosz znak jakiś? Co bydzie dali?
Pokoż nōm iże ze Boga woli
Rejwach żeś zrobiōł – Pōn Bōg to chwoli?

Jezus ôdpedzioł: Chcōm, mogōm zbulić
Świōntynio Boga, Łōn godzi skuli
Tego co w trzi dni nowo postawi
Kej Wszechmogōncy chce – tako sprawi.

Dziwać sie tymu Żydy fest mieli
Sztyrdziści szejść lot przeca musieli
Stowiać jyj mury ku chwale Pana
W trzi dni podźwigać – szpas to czy szpana?
Tōż tymu richtig niy uwierzyli
W trzi dni – dyć ô tym nawet niy śniyli.

Krystus zaś ô Sia tako im prawiōł
Syn Ôjca swoja świōntynio jawioł
Kero i dōmym Wszechmogōncego
Kero i ciałym Boga żywego
Ciynżko spokopić, zdo iże było
Ze woli Jego – tako trefiyło.

Tōż kej Syn Boga zmartwychwstoł potym
Spōmnieli ucznie Jego dyć ô tym
Iże świōntyniōm tyż ciało Boga
Tōż szkryfnōńć rymym tukej jo moga
Trzi dni wystyknie – zdo aż za wiela
Kej Bōg Czowiekym – szkryfna tu tela.

Richtig fest wierzōm we Pismo, w słowa
Kere kłod Krystus w niejedna gowa
W świōntynio ciała zmartwychwstałego
We Syna Boga Ôjca żywego.

Krystus w czas Paschy był w Jeruzalym
I cuda dzioły skiż Niego dali
Ludzie widzieli i uwierzyli
Kaj Jezus poloz tam łōni byli
Łōn znoł ich wszyske chwile życiowe
Niy darmo przeca i Bōg, i czowiek.

*

Powyższy tekst pochodzi z tomiku "Ewangelicznie za świyntym Jōnym". Autor: Bronisław Wątroba.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| BIBLIA, KSIĄŻKI

Reklama

Reklama