Freski Nowosielskiego z cerkwi na Woli zabytkiem

Mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków Jakub Lewicki wpisał do rejestru polichromie i dekoracje malarskie oraz ikonę Matki Bożej Oranty.

Polichromie i dekoracje malarskie z 1954 r. i 1979 r. oraz ikona Matki Bożej Oranty z 1979 r. stanowią wyposażenie kaplicy proroka Eliasza i bł. Hieronima ze Strydonu, mieszczącej się w dolnej kondygnacji cerkwi św. Jana Klimaka przy ul. Wolskiej 138/140 w Warszawie. Opracowanie wystroju kaplicy w roku 1954 ówczesny proboszcz parafii ks. Jerzy Klinger powierzył artyście Jerzemu Nowosielskiemu, który najpierw wykonał polichromię ściany prezbiterium, a po powiększeniu dolnej cerkwi, na prośbę ks. Anatola Szydłowskiego, w roku 1979 - także polichromię nawy.

Malowidła ozdobiły wówczas łuk tęczowy oraz podłucza czterech arkad rozmieszczonych wokół centralnego przęsła nawy, ścianę zachodnią oraz północną i wnękę nawy po stronie południowej. Malowidła dekorują ponadto ościeża i podłucza otworów wejściowych prowadzących do bocznych pomieszczeń zlokalizowanych w nawie tuż przed prezbiterium. Przedstawiają ewangelistów, apostołów, proroków i świętych, oraz sceny biblijne i z żywota Maryi. W prezbiterium umieszczona jest ikona Matki Bożej Orantki oraz archaniołowie. Kompozycje w nawie przedstawiają sceny z życia Maryi. Pozostałe malowidła ukazują postacie apostołów, proroków i świętych oraz sceny biblijne i z żywota św. Eliasza. Do wyposażenia świątyni należy również ikona Matki Bożej Oranty, powstałej w 1979 r., obecnie eksponowana w przedsionku cerkwi dolnej.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama