Najstarsze w Polsce

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie weszło właśnie w 136. rok swego istnienia. Było pierwszą na ziemiach polskich taką placówką.

Z inicjatywy ks. Józefa Bąby, ówczesnego rektora WSD w Tarnowie, rozpoczęło swoją działalność 25 października 1888 roku, choć zajmowało wówczas jedną salę w gmachu seminaryjnym. Nazywało się wówczas Muzeum Seminaryalne Sztuki Kościelnej w Tarnowie.

Muzeum miało pełnić w zamyśle jego twórcy kilka funkcji. - Ksiądz Bąba, mając świadomość tego, co zalega na kościelnych strychach i dzwonnicach, chciał przede wszystkim uratować to wszystko przed zniszczeniem. Po drugie chciał, żeby dzieła sztuki służyły w dydaktyce jako ilustracja treści teologicznych, ale również służyły kształceniu estetycznemu i rozwijaniu wrażliwości kleryków – mówi ks. Piotr Pasek, obecny dyrektor placówki. Nie od rzeczy była również chęć włączenia się w powstająca polską tradycję muzealnictwa. Także dlatego, że troska o zabytki wiązała się również z umacnianiem katolickiej i polskiej tożsamości, zwłaszcza, że kiedy powstało muzeum, Rzeczpospolitej na mapie Europy nie było, ale była wszak polska kultura.

Muzeum Diecezjalne w Tarnowie słynie ze znakomitych zbiorów gotyckiego malarstwa tablicowego. Nieżyjący już tarnowski konserwator zabytków Andrzej Cetera mówił, że to muzeum to perła Tarnowa. - Jeżeli cokolwiek naprawdę jest warte pokazania turystom, to zbiory Muzeum Diecezjalnego - zapewniał.

Obchody 135. rocznicy założenia Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie odbędą się 9 listopada o godz. 17. Szczegóły na plakacie.

Najstarsze w Polsce   Muzeum Diecezjalne w Tarnowie Plakat informujący o obchodach 135-lecia, które odbędą się 9 listopada.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg