Energia czerpana z cegły

Z cegły fabryki w Zebrzydowej wybudowano m. in. dworzec metra Jannowitzbrücke w Berlinie, rzeźnię miejską w Zagrzebiu, elektrownię w Cecheuta w Argentynie i niezliczoną liczbę budynków na Śląsku.

Historia cegły ma kilkutysiącletnią tradycję i jej początki sięgają starożytnej Mezopotamii. Tym stwierdzeniem rozpoczynają opowieść o cegle Śląska Opolskiego, znanej już w XIII wieku, autorki wystawy Elżbieta Wijas-Grocholska i Marcelina Jasińska.

Ekspozycja dotyczy różno­rodnych obiektów z czer­wonej cegły z przełomu XIX i XX wieku. Tak jak poprzednie wystawy z cyklu „Ar­chitektura wsi Śląska Opolskiego”, cieszy się ona dużym zaintere­sowaniem. Dział Architektury Ludowej Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, kierowany od 1994 roku przez mgr Elżbietę Wijas-Grocholską, prowadzi od lat badania terenowe dotyczące murowanej architektury opolskiej wsi i popu­laryzuje je w licznych wystawach tematycznych jak: „Budownictwo dawniej i dziś”, „Drzwi wiejskie”, „Lauby”, „Gible”, „Bramy wiejskie”, „Cegielnie na Śląsku Opolskim”, „Wieś opolska na przestrzeni wie­ków”, „Dawna architektura wsi opolskiej”, „Dachy wsi opolskiej”.

Glina daje czerwień

Duża zawartość tlenków żelaza w glinie wydobywanej na Opolszczyźnie po wypaleniu daje piękny czerwony kolor. Stąd do dzisiaj przetrwała czerwień dachów i murów wielu budynków, mimo upływu czasu. - Czerwień daje energię, siłę, życie, bo ro­dzi się z czterech żywiołów: powietrza, ognia, wody i ziemi. Szkoda, że dzisiaj panuje moda na czarne i szare kolory w bu­downictwie, one, tak jak beton, nie są życiodajne, zagłuszają, tłumią, nie dają energii - uważa kustosz Elżbieta Wijas-Grocholska. Dlatego warto zachować to, co spotykamy na wsiach i w mia­stach Opolszczyzny.

Wiele doskonale zachowa­nych budynków powstało w cza­sach, gdy ręcznie wyrabiane cegły zostały zastąpione przez inne, bardzo dobre gatunkowo, produkowane w zmechanizo­wanych cegielniach. Były one tak dobre i znane w Europie, jak największy na Śląsku zakład wyrobów glinianych i cegły w Zebrzydowej (Siegersdorfer Werke Friedrich Hoffmann) założony przez Fryderyka Hoffmanna w 1872 roku. Z cegły z tej fabry­ki wybudowano między innymi: dworzec metra Jannowitzbrücke w Berlinie, rzeźnię miejską w Za­grzebiu, elektrownię w Cecheuta w Argentynie i niezliczoną liczbę budynków na Śląsku.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama