Duma z czerwonej cegły

– Normalne jest, że artyści wyciągają rękę i gdzieś się wpraszają, ale żeby ich zapraszali, pierwsze słyszę. Warto było żyć tak długo, żeby doczekać takiej chwili – mówił Andrzej Wajda podczas podpisywania umowy pomiędzy swoją szkołą a Żyrardowem.

Na ten dzień czekały nie tylko władze miasta Żyrardowa, ale także mieszkańcy. Po trwającym niespełna dwa lata re­moncie dwa zabytkowe budynki: Resursa i Kręgielnia zostały oficjalnie otwarte i na powrót stały się centrum kulturalno-artystycznym. Rewitalizacja, która przywróciła dawny blask obiektom, rozpoczęła się we wrześniu 2009 r., była współfinansowana z funduszy unijnych i wyniosła ponad 13 milionów zł. Podczas uroczystości związanych z otwarciem budynków podpisane zostało także porozumienie pomię­dzy Andrzejem Wilkiem, prezydentem Żyrardowa, a Andrzejem Wajdą w sprawie utworzenia w Ży­rardowie filii Szkoły Wajdy i Wajda Studio.

Przywrócona świetność

Otwarcie Resursy fabrycznej i Kręgielni, należących do najcen­niejszych XIX-wiecznych zabytków Żyrardowa, które przed laty stano­wiły miejsce towarzyskich spotkań ówczesnych notabli, bez wątpienia było wydarzeniem historycznym dla miasta. Zlokalizowana w sąsiedztwie parku i pałacyku Karola Dittricha Resursa urządzona zosta­ła z wyjątkowym przepychem, na wzór klubów angielskich.

Odbywa­ły się tu przedstawienia teatralne, koncerty, odczyty i bale. Mieściły się w niej także czytelnia, sala bi­lardowa, pokoje noclegowe, a nawet pokoje do gry w karty. Najbardziej okazała była sala balowa, którą do dziś zdobią barwne malowidła ścienne. W budynku zaś Kręgielni swoją siedzibę miał ekskluzywny klub kręglarski „Kamm”.

Po I woj­nie światowej budynki zostały udostępnione także robotnikom. W czasie okupacji z Resursy ko­rzystali Niemcy, mieli tu kawiarnię z bufetem. W okresie powojennym budynek zmieniał kilka razy swoje przeznaczenie. Był w nim Dom Pio­niera, świetlica dla dzieci, szkoła włókiennicza, dom kultury, a nawet restauracja. Po przeprowadzonej rewitalizacji nowe obiekty znów zachwycają swoim pięknem. I, co naj­ważniejsze, po otwarciu poszerzą ofertę kulturalno-artystyczną mia­sta.

Jak zapewnia Andrzej Wilk, prezydent miasta, odbywać się w nich będą wydarzenia kulturalne z górnej półki. Trudno się z tym nie zgodzić wiedząc, iż oprócz Szkoły Wajdy chęć współpracy z Żyrardo­wem wyraziły także Teatr Polski w Warszawie, Teatr Wielki Ope­ra Narodowa i Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama