Odpowiedź na Zjednoczeni dla Śląska

Inicjatywę Zjednoczeni dla Śląska oceniamy jako polityczną manipulację, która przyniesie regionowi szkody, utwierdzając błędny i krzywdzący nas, mieszkańców tego regionu, stereotyp proniemieckości Górnego Śląska.

Stanowisko Niezależnego Samorządu Województwa Śląskiego w sprawie inicjatywy Zjednoczeni dla Śląska.

Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego negatywnie ocenia inicjatywę Zjednoczeni dla Śląska, w ramach której Ruch Autonomii Śląska wystartuje do Sejmu RP z list mniejszości niemieckiej. W naszej ocenie mamy tu do czynienia z cynicznym wykorzystaniem ułatwień w ordynacji wyborczej, które były przewidziane jako przywileje dla zorganizowanych mniejszości narodowych. Na uwagę zasługuje fakt, iż w polskim prawie jest to ułatwienie i nie ma równoważnego odpowiednika w prawie niemieckim, a taka równoważność wydaje się oczywista.

Inicjatywę Zjednoczeni dla Śląska oceniamy jako polityczną manipulację, która przyniesie regionowi szkody, utwierdzając błędny i krzywdzący nas, mieszkańców tego regionu, stereotyp proniemieckości Górnego Śląska. 

W aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej racja stanu wymaga budowania wspólnoty MIESZKAŃCÓW, OBYWATELI, ŚLĄZAKÓW, w tym poszanowania godności i wielokulturowości opartej na polskości wynikającej z korzeni kulturowych i walki o przynależność do Macierzy - POLSKI.

Wymaga współpracy przy rozwiązywaniu obecnych i przyszłych problemów - tak, by nasza pracowitość i zaradność była wzorem dla innych. Wymaga wskazywania na próby wprowadzenia w błąd opinii publicznej poprzez retorykę inną niż rzeczywiste działanie - RAŚ-u.

Widząc to, Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego konsekwentnie przeciwstawia się uprawianiu "partyjniactwa" na poziomie regionalnym, proponując i rozwijając ideę NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDU i organicznej budowy RZECZPOSPOLITEJ SAMORZĄDOWEJ  w oparciu o wprowadzenie nowej ordynacji wyborczej - Jednomandatowych Okręgów Wyborczych. 

Jesteśmy przekonani, iż nowa ordynacja wyborcza w sposób naturalny ukróci możliwości podobnych, jak również innych nadużyć wyborczych oraz przyczyni się do większego udziału NAS, obywateli, mieszkańców regionu w życiu politycznym, które stanie się uczciwsze i bardziej transparentne.

Stowarzyszenie Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego

Gliwice, 16 sierpnia 2015 roku

Więcej o Zjednoczeni dla Śląska przeczytasz TUTAJ oraz TUTAJ.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama