Tajemnica giganta

Mówią o niej: jedyna w swoim rodzaju. Piękna, acz potężna i surowa. Zagadkowa, choć tysiącem oczu obejrzana.

Od niedawna ma swoją cenę, ale wielomilionowa kwota odstrasza tych, co chcieliby ją mieć na własność. Historyczna Twierdza Modlin urzeka i magnetyzuje swoją historią.

Dziś poznamy bohaterkę, która opowieściami o swoich niesłychanych przejściach mogłaby obdzielić całą chorągiew spragnio­nych tajemniczości druhów pod­czas ogniskowych gawęd. I to na­wet przez całe wakacje. Niestety jak na rasowe legendy przystało, dziś już nikt nie potraf przytoczyć ścisłych faktów, które kryją się za narracją wysłuchaną pod murami najdłuższego (to jeszcze fakt) koszarowca w Europie. Trzeba je opi­sać tak, jak chce duch tego miejsca. Resztę niech dopiszą historycy.

U styku rzek

Twierdza sprawdziła się w nie­jednej wojnie. Pierwsze umocnie­nia na styku Wisły i Narwi poja­wiły się jeszcze w czasach potopu szwedzkiego. Miejsce to nabrało ściśle militarnego charakteru w czasach wojen napoleońskich. Podobno sam Bonaparte kazał wy­budować nad wodą umocnioną ce­glanym murem fortecę. Pierwsza legenda mówi o tym, że sam zaprojektował istniejącą do dzisiaj tzw. Redutę Napoleona. W dokumen­tach nie ma na to potwierdzenia.

Tajemnica giganta   ks. Ra dosław Dąbrowski To ciągle najdłuższy w Europie koszarowiec Teatr działań wojennych wepchnął wkrótce francuskie umocnienia pod władzę carskiej Rosji. Car Mikołaj I nie pożałował rubli na rozbudowę militarnego obiektu w tak strategicznym miej­scu. Wkrótce Nowogieorgiewsk (nazewnictwo rosyjskie) stał się najpotężniejszym kompleksem umocnień, porównywanym do francuskiego Verdun.

Pierwsza wojna światowa nie zagroziła cytadeli w żaden sposób, ale podczas kolejnej wielkiej wojny obronna budowla pokazała swój pazur. Wojsko polskie uczyniło tu jeden z ważniejszych punktów oporu. Zginęło przy tym ok. 2 tys. naszych żołnierzy, ale twierdza broniła się niemal do samego koń­ca kampanii wrześniowej.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama